54 článků z PONDĚLÍ 8.3.2021

Bez dinga to jde s australskou vegetací z kopce

Vesmírné satelitní snímky pořízené v rámci programu Landsat doložily, že tam, kde byla lidmi vyhnána psovitá šelma dingo, se australské vegetaci daří podstatně hůře. Vyplývá to z provedené analýzy vědců z University of New South Wales, jejíž závěry byly uveřejněny v časopise Landscape Ecology.   Australské pláně byly po několik tisíců let domovinou...

Hrozí na Islandu erupce sopky?

Po devíti staletích se s velkou pravděpodobností probouzí sopka Keilir na Islandu. Seismologové uvádějí, že by během několika dnů mohlo dojít k erupci, a to jen 35 kilometrů od hlavního města Reykjavíku.   Již několik dní podle vědců probíhá silná seismologická aktivita poblíž zmíněné hory. „Netvrdíme, že máme důkazy, že erupce začala. Ale tohle...

Astronomové detekovali dosud nejvzdálenější kvazar s mohutnými rádiovými výtrysky

Evropským astronomům se podařilo objevit dosud nejvzdálenější zdroj intenzivního rádiového záření, jaký kdy byl ze Země pozorován. Jedná se o takzvaný ‚rádiově hlasitý‘ kvasar – jasný objekt s mohutnými výtrysky vyzařujícími rádiové vlny. Nachází se tak daleko, že jeho světlu trvalo plných 13 miliard let, než dolétlo až k nám. Objev učiněný pomocí...

ŽIVĚ: Starship SN11 míří na startovní rampu

Na texaské základně Boca Chica pokračují práce v tradičním rychlém tempu. Minulý týden v noci na čtvrtek jsme byli svědky startu Starship SN10, která sice dokázala poprvé po skoku do výšky 10 kilometrů přistát v jednom kuse, ale po několika minutách následovala (zřejmě vlivem tvrdého dosednutí a poškození rozvodů metanu) exploze, která stroj roztrhala a vyhodila do...

Ostrava do tramvají nasadí kamery a radary. Mají zabránit nehodám

Dopravní podnik Ostrava úspěšně otestoval nový antikolizní systém, který má zabránit srážkám tramvají s auty, chodci nebo jinými překážkami. Od minulého týdne již naostro funguje ve dvou vozech Stadler nOVA, v budoucnu jej podnik nasadí do zbylých 38 tramvají tohoto typu. Překážky budou ...

Prodloužení příjmu předběžných žádostí a žádostí Výzvy VI programu Úspory energie s EPC

S ohledem na dosud nevyužitou alokaci Výzvy VI programu Úspory energie s EPC, rozhodlo dne 24. 2. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu předběžných žádostí do 31. 5. 2021 (14:00:00) a také prodloužení příjmu žádostí do 30. 11. 2021 (23:59:59). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny......

Nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XVII a XIV nařízení REACH

Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a perzistentních organických znečišťujících látek (ÚV 15. 2. 2021). V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna následující nařízení, kterými se mění... ...

Nové vyhlášky vodního hospodářství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy Citace: 87/2021 Sb. Částka: 35/2021 Sb. Na straně (od-do): 761-764...