68 článků z ÚTERÝ 11.5.2021

Decarbonization in the Shipping Industry: 2021 Outlook

Emily Heaslip In 2018, the UN International Maritime Organization set a goal to cut the maritime shipping industry's greenhouse gas emissions by at least half by 2050. Through decarbonization -- the reduction of carbon -- marine shipping companies are tasked with lowering CO? emissions as much as possible. Last year, the pandemic's disruption to maritime transportation brought this goal...

Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a ornitologové sledují, zda to pomůže ptákům

Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ptáky... ...

Sedmá generace 2/2021: Obnova

V čem spočívá ekologická obnova? Jak vypadá ptačí ráj? Kdo zaplatí za uhelnou hostinu? Jak znovuoživit lesy? Může aromaterapie ublížit? Existuje špatná hra? Jak vystopovat vlka? Čím trpí rozvojová spolupráce? Máme nad konspiračními teoriemi mávnout rukou? Jak aktivovat občany? Jsou klimatické žaloby úspěšné? Potřebujeme Re-set? Co je to hicterie? Jak naslouchat......

V sobotu 8. května si připomínáme Světový den pro spravedlivý obchod

Každý rok druhou květnovou sobotu si připomínáme Světový den pro fair trade, který je věnován podpoře spravedlivého obchodu. Ten dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích tzv. globálního Jihu (Afriky, Asie a Latinské Ameriky) uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. ,,Realita je ovšem taková, že například celá domácnost......

ČKA PODPORUJE UDRŽITELNOST V ARCHITEKTUŘE

Česká komora architektů (ČKA) si je vědoma důležitosti udržitelnosti v oblasti architektury a toto téma si stanovuje jako jednu ze svých priorit. Ustavila proto pracovní skupinu Udržitelnost a vydává 7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu. ČKA vnímá jako svoji úlohu být pro toto téma veřejnou autoritou. ,,Člověk má svým působením zásadní vliv na utvářené... ...

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety ENVI(2021)0510_2 DRAFT AGENDA Meeting Monday 10 May 2021, 13.45 - 16.15 and 16.45 - 18.45 Brussels Room: József Antall (2Q2) And with remote participation of ENVI Members 10 May 2021, 13.45 - 15.45 1. Adoption of agenda Public hearing 2. New GM techniques in the food sector: impacts on health and the environment? ... ...

Kalkulačka úsporného vytápění na www.uspornespotrebice.cz

Nová interaktivní kalkulačka úsporného vytápění nabízí ekologické možnosti vytápění a počítá očekávané provozní náklady a úspory. Výpočty jsou založeny na aktuální zadané spotřebě. Cílem kalkulačky je poskytnout první odhad a srovnání mezi různými způsoby ekologického vytápění. Kalkulačka je dostupná na adrese: www.uspornespotrebice.cz/kalkulacka ......

Kraj Vysočina, Nové Město na Moravě: Pasivní budova nemocnice se zelenou střechou

Kraj Vysočina jako zřizovatel příspěvkové organizace Nemocnice Nové Město na Moravě zadal projekt výstavby nového pavilonu dětského oddělení v pasivním energetickém standardu. Celý projekt díky svému ekologicky šetrnému řešení získal finanční podporu Evropské unie v částce téměř 21 milionů Kč, a to díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj v rámci... ...

Květnová Priorita je plná úspěšných projektů

Jak se připravit na změnu klimatu, jak zlikvidovat starou ekologickou zátěž nebo jak se postavit k obnově městského parku. Nejen o těchto projektech je aktuální vydání časopisu Priorita. Na dvoustraně vám přinášíme přehled projektů, které soutěží o ocenění Adapterra Awards. Soutěž zviditelňuje stavby a realizace, které se snaží přizpůsobit změnám... ...

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě, uspořádá diskuzní fóra na téma odpadů

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě! Na informačně-edukativní kampaň ,,Duben bez odpadů" naváže dvěma fóry, na nichž budou o celospolečensky významném tématu diskutovat jak zástupci městské části, tak profesních organizací a institucí a aktivních občanů. Fóra proběhnou 11. a 25. května od 18:00, online debaty bude Desítka živě přenášet na svém... ...

Nový Jičín: Ve městě přibyly popelnice na jedlé oleje

Novojičínská radnice přistoupila ke změně systému sběru použitých jedlých olejů. Lidé je dosud mohli odevzdávat na separačních dvorech. Teď už jsou ale ve městě rozmístěny také speciální kontejnery na tuto surovinu. Černá popelnice s oranžovým víkem - takto vypadá nádoba na sběr použitých jedlých olejů. V Novém Jičíně je nyní v různých lokalitách......

Platforma Climate-ADAPT a nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Na začátku roku 2021 přijala Evropská komise novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Nově navržená strategie staví na strategii pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013, ale jejím jádrem už nejsou snahy o porozumění celému problému ani plánování, nýbrž posun k... ...

Pokračování článku 20 of the Weirdest and Wonderful Creatures In The Ocean

Pokračování článku 20 of the Weirdest and Wonderful Creatures In The Ocean 16. Arctic Hydromedusa The Arctic Hydromedusa is a mysterious creature that resides in the depths of the sea. They can generally be found right through the ocean from the surface to the very bottom. They are minuscule creatures that typically go unnoticed by us humans as they can easily......

PŘEHLED CIRKULÁRNÍCH METRIK: ZJISTĚTE, JAK JE NA TOM VAŠE FIRMA

I když se to může s narůstající popularitou cirkulární ekonomiky někdy zdát, její principy nejsou a neměly by být abstraktními pojmy. Analýzy cirkularity jako je například Quick Check nebo Life Cycle Assessment vycházejí z konkrétních dat, se kterými pracují v rámci jasně daného postupu. Jedná se ale o jedny z mnoha cest, jak zjistit, jak na tom firma nebo organizace...

Rosatom bude spolupracovat s EDF v oblasti zeleného vodíku

Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom, jeden ze světových technologických lídrů, a francouzská skupina EDF, světový lídr v nízkouhlíkové energetice, podepsaly dohodu o spolupráci v projektech na rozvoj ,,čistého vodíku" v Rusku a v Evropě. Podle této dohody budou společnosti realizovat společné projekty v oblasti dopravy a dekarbonizace průmyslu. EDF a Rosatom se......

SPÚ umí čerpat z fondů EU

Státní pozemkový úřad (SPÚ) čerpá finanční prostředky na pozemkové úpravy rovněž ze zdrojů EU. V největší míře financování projektů ze zdrojů EU probíhá z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV). ,,V rámci Dne Evropy, který připadá na neděli 9. května, si připomínáme, že z evropských peněz vracíme do české krajiny prvky, jako jsou remízky, aleje,...

Webinář ke službě programu Copernicus pro monitorování atmosféry

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá druhý ze série webinářů věnované vybraným službám programu Copernicus. Na přípravě webináře se podílí Český hydrometeorologický ústav a jeho obsah se bude věnovat službě pro monitorování atmosféry. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2021 od 13:00 do 14:30. Na webináři se... ...

Co vy na to? Mělo by být v Česku možné volit také online?

Tento rok nás čekají parlamentní volby a tak se opět objevují diskuse, zda již nastal čas pro online volby. Je něco takového reálné v našich podmínkách, nebo se jedná o naprosté sci-fi? A jak byste se k tomu postavili vy sami? Samozřejmě se tu bavíme o situaci, kdy jsou online volby doplněk a ...

Hasiči budou mít nové pomocníky

V posledních letech se na první příčky popularity na poli technologie dostaly drony. Tyto bezpilotní vrtulníky či letadla, fungující na bázi RC modelů, nesoucí například kamery, termokamery a jiná monitorovací zařízení, poskytují při leteckém snímkování důležitá data pro nejrůznější účely. V budoucnu by tato zařízení vybavená kamerou s neuronovou sítí nově...

V italské jeskyni byly nalezeny pravěké ostatky

O životě našich prapředků se neustále dozvídáme něco nového. Nejvíce informací pak pramení z archeologických výzkumů a nálezů. Italské ministerstvo kultury oznámilo, že byly v blízkosti Říma nově objeveny ostatky, jež patřily devíti neandrtálcům. Odhady stáří kostí jsou 100 tisíc let u té nejstarší, zbylých osm bylo datováno na 50 tisíc až 68 tisíc...