99 článků z PONDĚLÍ 6.9.2021

Památky pod tomografem

Přečíst poselství ďáblu, určit dosud nepopsaný druh žab, modelovat činnost lidského jícnu, to jsou úkoly, které pomáhá řešit Michal Vopálenský z laboratoře rentgenové tomografie, detašovaného pracoviště Ústavu teoretické aplikované mechaniky AV ČR v Telči.

Převrácená výuka a nová role učitele

Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti s tímto typem výuky inženýrských předmětů na vysoké škole.

Rušno v okolí „naší“ černé díry

V průběhu posledních tří desetiletí pozorují astronomové velmi rychlý pohyb jasných hvězd v okolí jádra naší Galaxie (objekt označovaný Sagittarius A*). Charakter pohybu svědčí o přítomnosti superhmotné černé díry, kolem níž hvězdy obíhají. Za tato měření získali v roce 2020 Reinhard Genzel a Andrea Ghezová Nobelovu cenu za fyziku (Vesmír 100, 244, 2021/4). V...

Šiju, tak to zkusím

Rok 1990, Václav Havel prezidentem, euforie a nadšení v každém koutě Pražského hradu. Mladou archeoložku, která tam nedávno nastoupila, kolegové seznamovali s poklady, jež má na dosah. Mezi jinými s rozsáhlou sbírkou archeologického textilu z pohřebních míst panovníků a církevních hodnostářů. Zubožené artefakty bez dokumentace, rozstrkané po Hradě...

Stuhový blesk

Večer 25. července se nad Brno přihnala silná bouře. Fotograf Pavel Gabzdyl se rozhodl přírodní divadlo zaznamenat. Připravil dvě kamery a začal snímat. U exponovaných záběrů později zalitoval, že nebyl opatrnější a do přístroje při dvacetisekundové expozici strčil. Jeden z blesků byl na snímku čtyřikrát. Brzy zjistil, že nechyboval, ale nevědomky nasnímal...

Teorie lidského kapitálu v době covidu-19

Pandemie covidu-19 dopadla velmi tvrdě i na školství, vzdělávání a vzdělanost mladých především. Ačkoliv mezi českou laickou veřejností je rozšířeno přesvědčení, že ztráty nebyly až tak vysoké, vědecká teorie a empirie ukazují, jak mohou být osobní dojmy zavádějící. Aby si mohl každý ekonomické ztráty způsobené pandemií spočítat, třeba i podle...

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy pomocí dalekohledu VLT Evropské jižní observatoře, ale tento dalekohled samozřejmě nebyl jediný, který Betelgeuze v minulém roce pozoroval.

„Invazní druhy považuji za celospolečenský problém“

Miloš Buřič je vedoucím laboratoře sladkovodních ekosystémů na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na biologické invaze ve sladkovodních ekosystémech, zejména invaze raků. Vedle monitoringu jejich výskytu spolu se svými kolegy zkoumá jejich chování a vliv na původní vodní organismy i celé ekosystémy. „Není...

Družice spolupracující jako včely v úlu

Skupiny malých družic by spolu mohly komunikovat, aby nasbíraly data o důležitých meteorologických jevech v různých částech dne či roku a navíc z různých úhlů. Takové skupiny družic využívající algoritmy strojového učení by mohly přinést revoluci ve vědeckém chápání změn počasí a klimatu. Sabrina Thompson pracuje na softwaru pro malé družice, s jehož pomocí...