93 článků z PONDĚLÍ 2.5.2022

Jak se tisknou domy

Svět zažívá vlnu fascinace 3D tiskem. Nadšenci sní o možnostech, které nám tyto technologie nabízejí, a vyhlížejí den, kdy si vytiskneme trojrozměrný ráj na zemi. Třeba ve stavebnictví by podle těchto představ nebylo zapotřebí zedníků, jak je známe dnes, stavění by bylo rychlé a efektivní. Když uvážíme, že první stavba postavená technologií 3D tisku vznikla v...

Jak vznikaly šumavské žuly

Žuly a jim příbuzné horniny vytvářejí v Čechách velké žulové masivy – lužický, krušnohorský, krkonošsko-jizerský, středočeský a moldanubický pluton – a bezpočet drobných těles. Magmatická aktivita se v karbonu přesouvala od středu země směrem k periferii dnešní Šumavy, kde během poměrně krátké doby, trvající jen několik milionů, let vznikla řada...

Karahan tepe aneb Není jen Göbekli tepe

Impresivní stavby, které už od 10. tisíciletí př. Kr. budovaly dávné společnosti mezi horními toky řek Eufrat a Tigris, dlouhodobě podněcují akademické diskuse a dráždí fantazii návštěvníků z celého světa. Zatímco podle části badatelů se jedná o předchůdce pozdějších chrámů se všemi jejich funkcemi a smyslem, podle jiných odborníků jsou tyto stavby...

Kdy nastává smrt

Že je smrt neoddělitelnou součástí života, lidé vědí od pradávna. Na to, co přesně znamená a kdy nastává, neexistoval ale nikdy jednoznačný a trvale platný názor. Smrt se snažili popsat staří filozofové, představitelé náboženství a v moderní době biologové a lékaři. Právě jim připadlo zachraňovat ty, kteří se zachránit dají, a diagnostikovat včas...

Krajina břidlice

Nízký Jeseník patří mezi dlouho opomíjenou oblast České republiky, ačkoli jeho rozloha přesahuje 2800 km². Těžba břidlice se nenávratně zapsala do charakteru krajiny. Nachází se zde více než 100 opuštěných břidlicových dolů, lomů a zatopených lomových jezírek. Pozůstaly po nich rovněž monumentální břidlicové haldy či hornické domy („Berghausy“).

Krokodýlové v Čechách 2.0

„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog Antonín Frič ve Vesmíru svůj článek Krokodilové v Čechách [1]. Článek pojednává o fosilních krokodýlech z našeho území. Osobně tento popěvek neznám, a proto jej nahradím jiným, mladším: „Krokodýl zelený...

Kus kostry na míru

Až donedávna se zdravotnické prostředky, jako jsou ortopedické, traumatologické či onkologické implantáty, vyráběly výhradně klasickými metodami. I když se kování, odlévání či třískové obrábění používají dodnes, v posledním desetiletí sílí podíl implantátů vyrobených s využitím 3D tisku. Jde zřejmě o největší technologictou změnu od počátku masového...

Mapa jedním hmatem

Uprostřed hradního nádvoří si na lavičku sedá muž v tmavých brýlích. Odkládá slepeckou hůl, vytahuje tablet a na jeho obrazovku pokládá podivně členěnou pestrobarevnou desku. Když se prstem dotkne určitého místa, ozve se z reproduktoru: „Před vámi je hradní studna z 13. století. Její průměr je dva metry a hloubka 15 metrů…“ Vítejte ve světě...

Můj dobrý kůň

Nový lék proti pokročilé rakovině prostaty schválila v březnu americká léková agentura FDA. Radiofarmakum PSMA-617 je výsledkem doktorské práce české vědkyně, která žije a pracuje v německém Heidelbergu. Původní název látky nesl iniciály své tvůrkyně. MB-17. MB jako Martina Benešová.

Od chemie k medicíně (a zpátky)

Na stránkách Vesmíru jsme už představili tři výzkumné programy centra BIOCEV: Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství. Čtvrtý program Biomateriály a tkáňové inženýrství nyní představuje jeho vedoucí Dr. Tomáš Etrych.

Přichází GATTACA?

Genetické testování lidských embryí pokročilo od detekce jednotlivých vloh k hodnocení celého genomu.

Realita dohnala fikci

Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním programu a vytisknutí v 3D tiskárně. V ruce máte panáčka, který je vaší dokonalou zmenšeninou. Sedí všechny barevné odstíny a detaily vašeho oblečení s tím rozdílem, že miniaturní postavička je celá z cukru,...