42 článků ze STŘEDY 16.11.2022

Bosch a IBM loví nové materiály pomocí kvantových počítačů

Bosch a IBM budou provádět společný výzkum a projekty v oblasti materiálové vědy pro palivové články, elektrické motory nebo pokročilé senzorové materiály. Společnosti IBM a Bosch oznámily, že spolupracují na strategickém projektu v oblasti kvantových počítačů. V rámci této spolupráce se společnost Bosch rovněž připojí k síti IBM Quantum Network. Odborníci z...

16. listopadu - Mezinárodní den tolerance

"Tolerance je respekt, přijetí a ocenění bohaté rozmanitosti našich světových kultur, našich forem vyjádření a způsobů lidského bytí." Deklarace principů tolerance UNESCO z roku 1995.V roce 1996 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci 51/95, která vyhlásila 16. listopad Mezinárodním dnem tolerance. Tato akce následovala po přijetí Deklarace zásad tolerance... ...

Budoucnost hmyzu a české krajiny závisí na podobě dotací. Situace je vážná

V Evropě je téměř desetina druhů samotářských včel a čmeláků ohrožena vyhynutím, a to pro více než polovinu druhů ani nemáme dostatek údajů. Evropských motýlů ubylo o 39 % od roku 1990. Tyto a další alarmující informace přináší nový český překlad Atlasu hmyzu. [1] Za jednu z nejzásadnějších příčin úbytku opylovačů je přitom považována...

Zpráva o životním prostředí ukazuje, že se ČR nedaří řešit klimatickou krizi. Emise neklesají, krajina chřadne

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2021, kterou dnes projednává vláda ČR [1], ukazuje, že emise skleníkových plynů posledních pár let neklesají, byť v průmyslu se je daří snižovat. Při kácení odumírajících lesů se totiž ve velkém uvolňuje uhlík. Loni se také nepohnul podíl obnovitelných zdrojů energie, tento rok však růst můžeme...

Vařili naši předci v kladinské situle pivo?

V roce 2017 byla u malé vesnice Kladina na Pardubicku nalezena bohatě zdobená bronzová situla, vysoká nádoba ve tvaru vědra, kterou odborníci datují do pozdní doby bronzové, zhruba 800 let před naším letopočtem. Nyní zjistili, že se v ní pravděpodobně vyrábělo bylinné pivo. Pokud je to pravda, jednalo by se o nejstarší kdy nalezený důkaz o...

Jak se správě starat o vánoční hvězdu o svátcích i po zbytek roku

Vánoční hvězda je jedním z nejoblíbenějších symbolů adventu a svátků jako takových. Ale ruku na srdce – kolika z nás vydrží doma delší dobu a můžeme se z její krásy těšit i další Vánoce? Právě proto se podíváme na základní tipy a pravidla, která nám v péči o tuhle pokojovou rostlinu pomohou. Nejrozšířenější a nejoblíbenější...

COP 27: EU ohlásila zvýšení klimatického cíle pro rok 2030, k udržení nárůstu globální teploty na hranici 1,5 °C to stačit nebude

Evropa včera na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %) ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k...

Přísnější cíle pro FIT for 55

Dne 8.11. se Rada a Parlament dohodly na přísnějších cílech pro snižování emisí v členských státech v rámci nařízení o sdílení úsilí. Prozatímní dohoda schvaluje cíl snížit emise do roku 2030 o 40 % oproti roku 2005 v odvětvích, které nespadají do systému EU-ETS, což je silniční a námořní doprava, odpady, malé průmyslové odvětví a zemědělství.... ...

MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY ESG UŽ NYNÍ OVLIVŇUJE NEPŘÍMO. NEJČASTĚJI V?PODMÍNKÁCH SUBDODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Povinnost ESG reportování se v důsledku nové směrnice CSRD rozšíří na 1500 velkých firem v Česku, a to s účinností v první vlně od roku 2024. V tomto roce již firmy budou muset shromažďovat data, která budou sloužit jako podklad reportingu pro rok 2025. Ačkoli pro malé a střední podniky vzniknou přímé povinnosti nefinančního reportingu až později, ESG je už...

Proč svět potřebuje raketu SLS?

V současnosti asi nejkontroverznější počin NASA vzbuzuje emoce, budí rozpaky i rozhořčení. Bohužel nejen kvůli své velikosti a výkonu. Opakovaně se roky setkávám s nepochopením tohoto kosmického dopravního systému, na nějž v Americe vsadili všechno. Jedno je ovšem jisté. Raketa SLS neměla nikdy na růžích ustláno, ale to lze chápat u takto nákladného a časově...

Mieridduryn bonniae je nová zhmotnělá noční můra z ordoviku

Na velšské pastvině narazili na fosilie ze středního ordoviku, mezi nimiž se ukrýval podivuhodný mieridduryn. Představte si malou opabinii s ostnitým chobotem. Díky novému objevu je ve hře možnost, že chobot, původně považovaný za bizarní „omyl“ je vlastně původním znakem dávných členovců, z něhož se snad vyvinul dnešní horní pysk členovců.