11,960 článků mezi dny 1.12.2022 a 31.12.2023

Konference v Bonnu zítra naznačí, zda bude dostatek peněz na klimatická opatření. Česko s příspěvky zaostává

Už zítra se v německém Bonnu uskuteční konference k příspěvkům do Zeleného klimatického fondu pro další období let 2024 - 2027. Ta naznačí, zda se podaří mobilizovat dostatek peněz na pomoc s klimatickými opatřeními v rozvojových zemích. V letech 2020 - 2025 se bohaté země zavázaly přispívat na klimatická opatření v rozvojových zemích každoroční částkou...

Malý krůček v záchraně luskounů má jméno Šiška

Chovatelka opatrně pokládá na zem misku. Okamžitě přibíhá Šiška a dlouhým jazykem se pouští do hmyzí kaše. Sotva dojí, tak se vydá na průzkum okolí, což se její mámě Run Hou Tang nelíbí. Klidná bude teprve, až jí Šiška vyleze na záda a nechá se převézt do skrýše. Luskouny lze spatřit jenom v pár evropských...

Méně nakupovat, více opravovat. Vídeňský re:pair FESTIVAL oslavuje opravářskou kulturu

Od 13. října do 5. listopadu ve Vídni proběhne druhý ročník festivalu re:pair FESTIVAL, který znovuoživuje opravářskou kulturu a propaguje udržitelný životní styl. Letošní ročník zaměřený na módu reflektuje rostoucí povědomí o sociálních a environmentálních dopadech textilního průmyslu. Festival s volným vstupem nabízí bohatý program s více než 100 akcemi,......

EU chce zvýšit podíl využívání alternativních paliv pro automobily

EU vytváří celou řadu opatření v oblasti dopravy, která se podílí přibližně pětinou na emisích uhlíku v EU, vedoucí ke zvýšení využívání alternativních paliv s cílem snížení emise uhlíku. Mezi alternativní paliva pro vozidla s nulovými emisemi patří elektřina, čpavek a vodík. Alternativní paliva dnes v EU využívá přibližně 5 % osobních a dodávkových......

Modernizační fond otevírá školám cestu k energetické soběstačnosti

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond jedinečnou možnost výstavby energeticky efektivních školních budov. Krajům to přinese nové kapacity pro vzdělávání dětí a mladých lidí, které v dnešní době chybí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyčlenilo tři... ...

Zlatá popelnice 2023: nejlíp recyklují v Krkonoších

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 18. ročník proběhl pod záštitou člena rady Libereckého kraje pana... ...