54 článků z ÚTERÝ 23.5.2023

Češi elektroodpad recyklují, ale sběrné místo nesmí být daleko

Když elektrospotřebič doslouží, patří do sběru. Přesto zhruba pětina elektroodpadu skončí v komunálním odpadu namísto sběrného dvora. O ekologickém chování lidí rozhoduje mimo jiné vzdálenost sběrného místa a velikost spotřebiče. Hranice akceptovatelné vzdálenosti odnosu vyřazených malých elektrozařízení do sběrného místa se zásadně liší podle jejich...

Praha: nejvyšší intenzita cyklodopravy byla za COVIDu

Městská společnost Operátor ICT, a.s. s Magistrátem hlavního města Prahy od roku 2018 společně monitorují cyklistickou dopravu ve 29 lokalitách v Praze.  Městu cyklosčítače poskytují důležitá data, která může využít při plánování cyklistických tras a infrastruktury v Praze. Občanům pak dávají informace o vytíženosti jednotlivých lokalit. Data jsou...

Kam tu řeku pustíme? Za změnu toku řeky bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun

Jakékoli činnosti, kterými je škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje jedinců zvláště chráněných živočichů, lze realizovat výhradně na základě pravomocné výjimky udělené krajským úřadem. Tohoto nařízení nedbala stavební společnost Stream s.r.o., která při opravě jezu v Úpici bez příslušných povolení orgánů ochrany přírody dočasně změnila... ...

Lesy České republiky v roce 2022 odvedly miliardy korun státu, pokračovaly v obnově porostů a tvorbě rezerv na horší časy

,,Dobrý výsledek našeho loňského hospodaření umožnil a umožní odvést do státního rozpočtu v letech 2022 a 2023 celkem 6,81 miliard korun, aniž by to jakkoli ohrozilo obnovu lesů v celé zemi a další investice, například do poškozených lesních cest nebo vodohospodářských staveb," řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR. Výsledek ovlivnilo zejména... ...

ŽIVĚ A ČESKY: Počtrnácté použitý stupeň vynáší telekomunikační družici

V brzkých ranních středečních hodinách je v plánu další start Falconu 9, tentokrát s telekomunikační družicí Arabsat 7B, přičemž jste se mohli také setkat s názvem BARD-8. Ta je postavena na platformě Eurostar Neo společnosti Airbus Defence and Space a bude umístěna nad 26° zeměpisné délky, díky čemuž bude mít skvělý výhled na Evropu, Afriku nebo Asii. Aktuální...

Pojištění elektromobilů a robotických aut bude stát stovky miliard dolarů

Do roku 2030 vzroste ze současných $70 mld. pojištění za autonomní, propojená, elektrická a sdílená vozidla na více než půl bilionu dolarů. Zpráva společnosti Capgemini o světovém majetkovém a úrazovém pojištění, která byla zveřejněna ve spolupráci se společností Qorus, představuje predikce, v níž pojišťovny budou muset přizpůsobit své stávající nabídky...

Nové archeologické objevy díky technologii LIDAR

LIDAR je nová technologie snímkovaní, která dokáže nahlížet i skrz vzrostlý prales a jiný porost. Zejména ve Střední a Jižní Americe v posledních letech přinesla řadu nových objevů, jež značně poopravily naše chápání toho, jak rozsáhlé civilizace tam vlastně kdysi žily. Jak LIDAR funguje? LIDAR je zkratka pro Light Detection and Ranging. Jedná se...

Česká republika se připojuje k celoevropské kampani EFSA proti šíření afrického moru prasat

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s Ministerstvem zemědělství v roce 2023 spojí síly v celoevropské kampani na podporu boje proti africkému moru prasat (AMP). Kampaň #StopASF, která probíhá již čtvrtým rokem, zvyšuje povědomí zemědělců, myslivců a veterinářů v osmnácti evropských zemích včetně České republiky o této nebezpečné nákaze...

Den soustavy Natura 2000: Co se povedlo v projektu Jedna příroda?

Legislativní základ pro vytvoření největší mezinárodně koordinované sítě chráněných území světa byl vytvořen před více jak 30 lety. 21. května si tak připomínáme jako den soustavy Natura 2000, která pomáhá chránit a pro další generace zachovat vzácné a ohrožené volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a přírodní stanoviště. Významným... ...

Pardubický kraj bude se zahraničními partnery řešit udržení talentovaných lidí v regionu i zavádění vodíkových pohonů do praxe

Radní Pardubického kraje schválili v květnu deklarace k zapojení regionu do celkem tří mezinárodních projektů, které cílí na podporu výzkumu, vývoje nových technologií či například zavedení vodíkových motorů do praxe. ,,Prostřednictvím platformy Parádního kraje? a našich dalších iniciativ se snažíme o to, abychom nezaspali, abychom inovovali, pomáhali našim......