feed info

236 článků z natur.cuni.cz

Věda je krásná 2009

Blahopřejeme! Absolutní vítěz a 1. místo v kategorii patří Mgr. Petru Janu Juračkovi z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK.

Vědecká konference PřF 6. 11. 2009

Konference o výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od letošního roku bychom rádi založili tradici setkávání se v rámci Vědecké konference PřF UK, kde budou referovat laureáti cen děkana, zvaní řečníci ze zahraničí a významní fakultní odborníci.


Středa 15. prosince 2010Pátek 10. prosince 2010Sobota 23. ledna 2010


Mezinárodní konference IGU “Land use and land cover changes in a globalised World”, 28. června – 1. července 2010, Praha

                Konferenci pořádá Komise pro změny využití a pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK). Hlavním organizátorem je docent Ivan Bičík, předseda komise IGU-LUCC a člen katedry sociální geografie a regionálního...


Neděle 10. ledna 2010


Věda je krásná 2009

První ročník soutěže předčil veškerá očekávání jak počtem, tak kvalitou zaslaných prací. Do prvního ročníku soutěže Věda je krásná bylo zasláno celkem 264 prací od 47 autorů. Nejvyšší konkurence byla v sekci mikrofotografie (115 prací), nejméně byla obsazena kategorie fotografická dokumentace výuky (pouhé 2 práce). Tato kategorie proto nakonec nebyla...

Vědecká konference PřF 6. 11. 2009

V rámci Vědecké konference PřF UK 2009, která se koná pod záštitou prof. Gaše, děkana PřF UK, budou slavnostně předány Ceny děkana PřF UK pro nejlepší absolventy - nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském a v doktorském studiu a Ceny děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let, doplněné přednáškami oceněných. Jednotlivé sekce...


Sobota 2. ledna 2010