feed info

236 článků z natur.cuni.cz

Článek v časopise The Lancet Oncology

Článek je komentářem ke zprávě Lancet Oncology Commision (zastoupené 37 profesory) o dostupnosti protinádorové léčby. Oproti Lancet Oncology Commision navíc zdůrazňuje důležitost posunu důrazu regulačních kritérií pro hodnocení účinnosti protinádorových léčiv (RECIST) z účinku na velikost (zmenšování) nádoru na protiinvazívní a protimetastatické...

Globální dopady a budoucí trendy rostlinných invazí

Invaze trav mají závažný dopad na diverzitu na mnoha místech světa, jak ukazuje snímek z Havajských ostrovů. Foto: Petr Pyšek   Rostoucí vliv člověka na krajinu, změny klimatu a biologické invaze společně vedou k postupnému utváření nových biologických společenstev, v nichž zanikají některé původní interakce mezi druhy a vytvářejí se nové. Management...

Úspěch studentek demografie v SAS Prize 2011

Mgr. Gabriela Myšáková a Mgr. Daniela Boďová se se svou diplomovou prací obhájenou v roce 2011 úspěšně zúčastnily soutěže SAS Prize 2011. Soutěž vyhlašuje každoročně zastoupení společnosti SAS v České republice a jejím účelem je motivovat studenty i samotné vysoké školy k využívání softwaru SAS. V rámci soutěže jsou pak vyhlášeny 3 nejlepší...

Největší evropské setkání chemiků bude v Praze

Praha se ve dnech 26.–30. srpna 2012 stane na několik dní hlavním městem evropské chemie, neboť tohoto největšího chemického kongresu na evropském kontinentu se zúčastní několik tisíc účastníků a stovky firem. Na organizaci tohoto kongresu se budou významnou měrou podílet i pracovníci chemické sekce PřF UK. Více informací o této události......

Cena nadace Shamshar Prakash Research Awards udělena Dr. Davidu Mašínovi

V tomto roce byla poprvé udělena cena této nadace vědci ze střední Evropy. Stal se jím Dr. David Mašín z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřFUK. Cena byla udělena za jeho mimořádný přínos ve vývoji konstitutivních modelů chování jílových půd na základě teorie hypoplasticity. Informace o ceně naleznete na stránkách Shamshar...

Přírodovědecká fakulta UK odhalí pamětní desku Prof. PhDr., RNDr. h. c. Bohumilu Němcovi, botanikovi a rektorovi UK

15. září v 19 hodin bude na průčelí budovy Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 5, odhalena deska Bohumila Němce. Prof. PhDr., RNDr. h. c. Bohumil Němec (12.3.1873 - 7.4.1966) byl český botanik a rektor Univerzity Karlovy. Slavnostní obřad se uskuteční při příležitosti konání 12. Konference experimentální biologie rostlin, Spoluorganizátorem konference a iniciátorem...

Úspěch našich ekologů

Martin Hejda, absolvent PGS v oboru Ekologie, oceněný v roce 2009 panem děkanem za nejlepší dizertační práci, dosáhl dalšího úspěchu. Článek Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities, jehož je prvním autorem,  byl zařazen prestižním časopisem Journal of Ecology mezi tzv. Top-read articles. V období duben - září...


Čtvrtek 5. května 2011


Vyhlášení veřejné soutěže NAZV 2012

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích   Ministerstvo zemědělství vyhlašujepodle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,...


Středa 20. dubna 2011


Termíny podpisů smluv GAUK 2011

Vážení řešitelé, smlouvy GAUK je možno chodit podepisovat v termínech 27.4. - 29.4. od 9:00 do 11:00, Albertov 6, 3. patro, dveře č. 312. Pokud někomu nebudou dané termíny vyhovovat, prosím kontaktujte mě buď telefonicky nebo e-mailem a dohodneme si náhradní termín. Děkuji Romana Klasová, odd. vědy a rozvoje, l. 1164, e-mail: romana.klasova@natur.cuni.cz


Pátek 8. dubna 2011


Interní pokyny pro podávání GAČR - CENTRA EXCELENCE

Dne 30. 3. 2011 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž – Projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Interní pokyny naleznete níže a zároveň jsem je rozeslala sekčním sekretářkám k dalšímu rozšíření. Děkuji Romana Klasová (l. 1164)


Sobota 26. března 2011


Blahopřejeme ke Hlávkově ceně

Hlávkova cena v roce 2009 byla udělena Mgr. Pavlu Turkovi, posluchači doktorského studia organické chemie na Přírodovědecké fakultě UK, za studii vhodných katalytických podmínek, za kterých je možno provádět cyclotrimerizační reakce a vypracování dvou obecně použitelných metod syntézy 6-arylpurinů a 6-heteroarylpurynů.

Článek Subcellular homeostasis... v Nature

Mezinárodnímu týmu vědců, jehož členy byli i Kateřina Schwarzerová, Jan Petrášek a Erica Bellinvia z týmu prof. Opatrného z Katedry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK, se podařilo objevit nový způsob kontroly vnitrobuněčné koncentrace důležitého rostlinného hormonu auxinu.

Úspěch našich ekologů

Gratulujeme Martinu Hejdovi, Petru Pyškovi a Vojtěchu Jarošíkovi ke skvělým článkům v prestižních časopisech Journal of Ecology, TREE a PNAS