feed info

3,418 článků z Vesmír

Algoritmy pro zdraví

Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů umožňujících včasnou diagnostiku nádorů silnou osobní motivaci… Sešli jsme se při příležitosti její pražské přednášky, která se uskutečnila v rámci cyklu Věda na Hradě.

Čich ptáků

„Čich je u ptáků vyvinut jen slabě.“ Toto tvrzení najdeme i ve vysokoškolských učebnicích živočišné fyziologie. Nic ale nemůže být dál od pravdy, a tak i v tomto případě nezbývá než opakovat moudrost starých Římanů: „Noli iurare in verba magistri“ (nepřísahej na slova učitelova).