feed info

2,147 článků z Vesmír

Mitotické jedy

Snahy vyvinout nová léčiva proti rakovině neutuchají. Dnes umíme syntetizovat nejrůznější organické látky, simulovat vazby různých molekul na biologické cíle, počítačový screening prověří naráz tisíce molekul. Přesto se k léčbě stále hojně využívají i látky pocházející z přírody – například mitotické jedy.

Mobilis in mobili?

Na konci druhé dekády 21. století si vědy o Zemi bez větších ovací a ve vší skromnosti připomněly padesáté narozeniny teorie tektoniky litosférických desek. Na pozadí současných turbulentních politických a společenských dějů se tato zpráva jako ze společenské rubriky zdá možná bezvýznamnou. Ale dnešní úroveň civilizace, jakož i celou historii lidstva lze...

Opatrné naděje

Globální změna klimatu spolu s pokračující destrukcí biologické rozmanitosti a rostoucím znečištěním představuje jeden z největších současných environmentálních problémů. Byla na ni upřena pozornost i na nedávném „klimatickému summitu“ v Glasgow.

Spintronika na terahertzových vlnách

Spintronika, věda o spinové elektronice, se stále častěji ohlíží po partnerovi z ultrarychlé branže. Bude ale manželství s terahertzovou spektroskopií z neobvyklého koutu elektromagnetického spektra šťastné a trvalé?


Čtvrtek 30. prosince 2021


Konec dějin a vize budoucnosti

Setkali jsme se nedlouho po listopadových oslavách. Výročí sametové revoluce je pro leckoho příležitostí k zamyšlení nad stavem dnešní společnosti. Na jedné straně se odehrála spousta oslavných akcí, na straně druhé byl znát jistý chlad. Není co slavit, říkají někteří. Byly změny, které pád komunismu přinesl, „k lepšímu“ jen pro část populace? Jak to...


Středa 29. prosince 2021Středa 8. prosince 2021Pondělí 6. prosince 2021


Ukázka z knihy – Jiří Vácha: Meze darwinismu

Ve spolupráci s nakladatelstvím Munipress Masarykovy univerzity přinášíme ukázku z knihy Meze darwinismu lékaře a biologa prof. MUDr. Jiřího Váchy, DrSc. Autor se od mládí zabývá fenomenologickou filosofií, je autorem řady odborných biologicko-lékařských publikací i filosofických studií.