feed info

2,147 článků z Vesmír


Pondělí 9. prosince 2019


Biologicky rozložitelné plasty a bioplasty

Biopolymer, bioplast, biodegradabilní plast. Předpona „bio“ je dnes v módě a nějak automaticky se předpokládá, že materiál s tímto označením je příznivější k životnímu prostředí. Je ale skutečně bioplast více „eko“ než klasický plast? Navíc ne všechny bioplasty jsou biologicky rozložitelné. Naopak některé plasty z ropy mohou být degradovány činností...

Energetické využití odpadů

Současným celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k ekonomice cirkulární. Tradiční lineární model je založen na principu: těžba primárních surovin – výroba – spotřeba – nepotřebný odpad. Snahou cirkulární ekonomiky je tento řetězec zacyklit a nahradit část primárních surovin surovinami sekundárními, jako jsou odpady.

Hledání kvality překladu a role překladatele

Jsou překladatelé vědci, mistři pera, diplomaté i univerzální mezikulturní zprostředkovatelé. Většina se asi považuje za zručné řemeslníky. Součástí konkurenčního boje nakladatelů v ambiciózním meziválečném Československu se stala i podoba překladu. S houstnoucí atmosférou na mezinárodní politické scéně byli navíc jako mezikulturní aktéři vtaženi do...

Mikroplasty

I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v nezanedbatelnou kontaminaci přírodního prostředí.