feed info

2,147 článků z Vesmír

Ekologická apokalypsa

V Německu během 27 let poklesla biomasa létajícího hmyzu o více než 75 %. V letních měsících, kdy by mělo být hmyzu nejvíce, dokonce až o 82 %. Aktuální analýza 73 studií z různých oblastí světa vedla k závěru, že během příštích desetiletí by diverzita hmyzu mohla celosvětově poklesnout až o hrozivých 40 %.

Genový tah poprvé u savců

Technika, která dovoluje, aby se dědičná vlastnost šířila v populaci řetězovou reakcí, poprvé předvedla, co umí v dědičné informaci laboratorních myší. Najde uplatnění při šlechtění zvířat a možná i při hubení invazních druhů.

Havárie a záchrana kosmické lodě Sojuz MS-10

Raketa Sojuz je nejdéle používanou nosnou raketou v kosmických programech. Její základní konstrukce sahá do počátku kosmického věku, kdy shodnou základní podobu měla raketa R-7, kterou byla vypuštěna první umělá družice Sputnik 1 v roce 1957. Pokročilejší modifikace rakety nazvaná Vostok vynesla na oběžnou dráhu Jurije Gagarina a jeho následovníky. Pod názvem Sojuz...

Jak se stát členem gangu

V Evropě se vyskytuje asi 12 tisíc nepůvodních organismů, z čehož čtvrtinu představují invazní druhy s dopadem na prostředí, do něhož pronikly. Ty každý rok způsobí škody ve výši až 20 miliard eur. Petr Pyšek je jednou z nejvýznamnějších světových osobností invazní ekologie. Založil databázi českých invazních rostlin, posléze s kolegy databázi světovou. A v...

K čemu vlastně máme chráněná území?

Když z novoguinejského pralesa zmizí kasuár, největší původní zvíře ostrova, některé stromy mají problém. Jejich velká semena nemá kdo roznášet, takže se šíří málo a jen ze svahu dolů. Důsledky jsou v hornaté krajině ostrova zřejmé. A to je příroda Nové Guineje na velká zvířata mimořádně chudá odjakživa a většina tamních organismů si poradí i bez...

Když hliník tropí hlouposti

Diskuse ohledně míry toxicity hliníkových adjuvans v očkovacích látkách je dosti bouřlivá. Pokud však analýza jejich zdravotních rizik vychází pouze z krátké studie in vivo provedené na malém počtu jedinců a s mnoha metodickými pochybeními, její výsledky musí nutně vykazovat vysokou míru nejistoty.

Mozek pod tlakem

Cévní mozkové příhody patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity. Česko patří k zemím, které jsou v tomto ohledu celosvětově „špičkové“. Každoročně u nás cévní mozková příhoda zasáhne přibližně 300 lidí z každých 100 000 obyvatel, což je dvojnásobek evropského průměru. Do jednoho roku po události umírá přibližně 40 % takto...

Mravenci inženýři

Lesní mravence právem považujeme za ekosystémové inženýry. Stavějí hnízda a shánějí potravu pro jejich často i milionové osazenstvo. Produkují v nich teplo a skleníkové plyny. Tím významně ovlivňují nejen samotná mraveniště, ale i jejich široké okolí (obr. 1).

Pečovat i osvobodit

Přírodovědci provádějící výzkum v národních parcích přinášejí často velmi přesné odpovědi na otázku, jak o chráněné území pečovat. Doporučení vzešlá z výzkumů na odlišná témata si však občas protiřečí. Jak takové poznatky aplikovat v praxi? Odpověď musí najít odborní pracovníci správ národních parků, kteří pak za takové rozhodnutí přebírají...