feed info

10,804 článků z EnviWeb - GMO

EKOLAMP: Hájíme zájmy výrobců v Evropě

Prostřednictvím asociace EucoLight, která sdružuje evropské kolektivní systémy pro sběr a recyklaci osvětlovací techniky, bojuje EKOLAMP za zájmy svých členů na půdě Evropské unie. V letošním roce se EucoLight aktivně zapojuje do hodnocení stávající směrnice o odpadních elektrozařízeních (OEEZ). Tato směrnice z roku 2012 na evropské úrovni upravuje celou......

K udržení dobré kvality vody v Plumlovské nádrži pomohla finanční podpora obcí i kraje

Částkou přesahující 300 tisíc korun přispěl Olomoucký kraj společně se sedmero obcemi z okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži. Poskytnuté dotace byly stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady. Letošní sezóna přitom... ...

Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Středočeský kraj i v příštím roce podpoří aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). V rozpočtu je alokováno 8 milionů korun na Program 2024 na poskytování dotací na EVVO, který dnes schválilo krajské zastupitelstvo. ,,Peníze jsou určeny na ekologické výukové programy, výstavy, semináře, ale i na technické a odborné zázemí......

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné... ...

Znovuvyužití stavebního materiálu napomůže k dekarbonizaci stavebnictví

Evropa se má dle Green Deal stát do roku 2050 prvním bezemisním kontinentem. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) připravuje od začátku letošního roku zásadní dokument Zero Carbon Roadmap pro stavebnictví, který bude základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v Česku. Vzhledem k tomu, že stavebnictví a provozování budov patří...

Setkání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu na Znojemsku

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) a Česká asociace paraplegiků (CZEPA) uspořádali v rámci projektu CE-Spaces4All (Místa dostupná všem) setkání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu na Znojemsku, které se uskutečnilo 25. října 2023 ve Znojemském městském pivovaru. Setkání se zúčastnili zástupci Městského úřadu Znojmo (starostka,... ...


Středa 29. listopadu 2023


Ministr zemědělství schválil sazby mimořádné finanční podpory pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne mimořádnou pomoc pro české zemědělce ve výši 243 milionů korun, 163 milionů z rozpočtu EU, 80 milionů z národních peněz. Letos v září vláda přijala návrh příslušného nařízení vlády a ministr zemědělství Marek Výborný schválil sazby pro jednotlivé sektory. Výplaty podpory budou zahájeny ještě v letošním roce. ......

Evropský parlament schválil Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi

Evropský parlament schválil 21. listopadu 2023 Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi, jehož cílem je do roku 2030 dosáhnout 40% roční produkce technologií s nulovou spotřebou a získat 25% podíl na celosvětovém trhu. Poslanci Evropského parlamentu rozšířili legislativu tak, aby zahrnovala celý dodavatelský řetězec, a rozšířili okruh zahrnutých technologií o... ...

Zelená označení výrobků podle nového průzkumu matou spotřebitele. Je zapotřebí přísnějších pravidel EU

Dnes zveřejněný mezinárodní spotřebitelský průzkum ukazuje naléhavost greenwashingu. Průzkum, který provedly organizace BEUC a ICRT[1] v 16 evropských i mimoevropských zemích, zjišťoval, jak spotřebitelé vnímají tvrzení o zelenosti produktů a služeb. Podle výsledků jsou pro spotřebitele hlavně matoucí, jen 3 % respondentů tvrdí, že dokážou poznat nepravdivá... ...

Česko je ze 34 % zasaženo suchem. Snižují se i stavy spodních vod - za posledních 10 let klesla průměrná měsíční vydatnost pramenů o 127 %

Vody v řekách ubývá a v poslední době se snižují i stavy spodních vod. Poukazují na to data Českého hydrometeorologického ústavu, ze kterých vyplývá, že například hodnota indikátoru standardizované měsíční vydatnosti pramenů, tzv. VAL, poklesla za posledních 10 let u hlubokých vrtů o 127 %. Spodní vody jsou přitom důležitým zdrojem pitné vody a ovlivňují i......

Dva krajské projekty získaly prestižní ocenění v oblasti elektronizace veřejné správy

Ekonomický systém JEKIS se umístil v kategorii krajů na druhém místě, odečty energií pak ve stejné kategorii získaly speciální ocenění. Předání diplomů proběhlo v rámci slavnostního večera 20. listopadu 2023 v pražském Obecním domě. Kraj šetří energie mimo jiné prostřednictvím centrálního shromažďování a analýzy informací o jejich spotřebě v...

Klíčové priority pro COP28: Konec dotací na fosilní paliva do roku 2025 a ambice v obnovitelné energii do roku 2030

Evropský parlament potvrdil 21. listopadu 2023 své priority pro nadcházející konferenci OSN o změně klimatu COP28 a zdůraznil výzvu k ukončení všech dotací na fosilní paliva do roku 2025 a podporu globálních cílů ztrojnásobit do roku 2030 množství energie z obnovitelných zdrojů a zdvojnásobit energetickou účinnost. Usnesení rovněž vyzývá země, aby posílily... ...


Úterý 28. listopadu 2023


Certifikační rámec pro odstraňování uhlíku s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050

Evropský parlament schválil 21.listopadu 2023 nový certifikační rámec EU pro technologické a přírodní odstraňování uhlíku, jehož cílem je posílit úsilí o dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Poslanci Evropského parlamentu se 448 hlasy pro, 65 proti a 114 se zdrželo hlasování vyslovili pro systém, který zvýší schopnost EU kvantifikovat a ověřovat... ...

Nová pravidla EU pro snižování, opětovné používání a recyklaci obalů

Evropský parlament schválil 23. listopadu 2023 nová pravidla pro obaly platná v celé EU, která mají řešit narůstající problémy s odpady a podporovat snižování množství obalů, jejich opětovné použití a recyklaci. Schválená zpráva stanoví konkrétní cíle pro snižování množství plastových obalů a navrhuje zákaz lehkých plastových odnosných tašek,...

CEET VŠB-TUO slaví vítězství v aplikovaném výzkumu za rok 2022

Je možné lidem, z jejichž komínů vychází hustý a štiplavý kouř prokázat, zda do svého kotle přiložili odpadky či jiné nevhodné palivo? Pracovníci Výzkumného energetického centra na ni kladně odpověděli tím, že navrhli metodu ,,SEMAFOR". Tým odborníků z Výzkumného energetického centra (VEC), jedné ze součástí CEET, se zasadil o metodu, která umožňuje......

Den s Českou kvalitou

Minulý týden jsme slavnostně předali certifikáty novým držitelům ekoznačky Ekologicky šetrná služba na Dni s Českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Novými držiteli ekoznačky jsou Best Western Hotel Moráň a ekologické centrum Toulcův dvůr. Pražský Best Western Hotel Moráň získal jak českou ekoznačku Ekologicky šetrná služba, tak i evropskou EU... ...

Na konferenci COP28 bude EU usilovat o konec fosilních paliv v energetice

Evropská unie bude usilovat o to, aby v závěrečné dohodě klimatické konference COP28 v Dubaji byl zmíněn konec používání fosilních paliv v energetice. Píše to dnes agentura EFE s odkazem na zdroje ze španělského předsednictví Evropské unie. EU bude usilovat také o ztrojnásobení obnovitelných zdrojů a navýšení energetických úspor do roku 2030. Cílem je prosadit......

Seminář pro výrobce 2023

Dne 6. listopadu 2023 se uskutečnil v prostorách Národního technického muzea seminář určený pro výrobce zapojené do kolektivního systému Elektrowin. ...

Výsledkem spolupráce krajů bude energetická soběstačnost

Stávající energetika závislá na fosilních palivech není udržitelná. ,,Ceny dál porostou a my proti tomu můžeme dělat jedinou věc - uvést do praxe obnovitelné zdroje, které jsou také šetrné k přírodě. Současně musíme modernizovat stávající zařízení, aby byla efektivní a my zbytečně neplýtvali kvůli zastaralým technologiím. Jsme si vědomi toho, že díky......


Pondělí 27. listopadu 2023


Komise otevírá výzvu Inovačního fondu na rok 2023 s rekordním rozpočtem

Evropská komise vyhlásila 23. listopadu 2023 výzvu k předkládání návrhů v rámci Inovačního fondu na rok 2023, v níž nabízí rekordní rozpočet ve výši 4 miliard eur na inovativní dekarbonizační technologie. Díky financování ze systému EU pro obchodování s emisemi chce Komise posílit úlohu cen uhlíku v ekologickém přechodu. V rozpočtu, který byl zdvojnásoben...

Dvě mouchy jednou ranou aneb Čistá energie z odpadu

Lidstvo produkuje stále víc odpadu. Podle posledních relevantních údajů je ho ročně přes dvě miliardy tun a odhady do roku 2050 naznačují nárůst o téměř 70 %. Kromě toho, že celý svět řeší problém kam s ním, jsou skládky mimo jiné také zdrojem více než 5 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Podle vědců by investice do příslušných technologií...

E.ON v číslech - 4

4 - zhruba čtyřnásobný počet výjezdů pohotovostních vozidel k hlášením o úniku plynu zaznamenává společnost EG.D při nárazové odorizaci. Děje se tak pravidelně každý rok a ten letošní nebyl výjimkou. Od pondělí začali zaměstnanci EG.D přidávat ze čtyř odorizačních stanic do plynovodní soustavy na jihu Čech a Pelhřimovsku trojnásobné množství...

27. listopadu - Den adopce želv

Nechte si napovědět od želv a v tento den trochu zpomalte! Želvy jsou nádherná stvoření, z nichž mnohá žijí mnoho desetiletí. Ale bohužel se s některými želvami nezachází příliš dobře a potřebují pomoc od některých soucitných lidských bytostí v Den adopce želv.Den adopce želv, který byl založen v roce 2011, když jedna žena, Christine Shaw, napsala na blog... ...

Konference PPE 2023. Co podstatného zaznělo? Redakce Enviweb.cz byla u toho

Konferenci zahájila šéfredaktorka portálu EnviProfi.cz Ing. Kristýna Lanová spolu s moderátorem Ing. Tomášem Lankem, který doplnil podstatnou poznámku o agendě vedlejších produktů z výroby, jejichž podrobnější výklad je možné najít v důvodové zprávě k asfaltové vyhlášce. Níže přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z letošního ročníku PPE 2023. ... ...

Prazdroj potvrdil, že v Česku patří na špici mezi odpovědnými firmami

Plzeňský Prazdroj znovu potvrdil, že dlouhodobě patří k nejodpovědnějším firmám v Česku. V jubilejním 20. ročníku prestižního hodnocení TOP Odpovědná firma 2023 obsadil první místo v hlavní kategorii, k tomu přidal další dvě první a jedno druhé místo v oborových kategoriích. ,,Udržitelné podnikání a šetrný přístup k přírodě představuje pro Prazdroj......

Rada EU schválila mandát k jednání o návrhu směrnice na opravu

Rada EU schválila 22. listopadu 2023 mandát k jednání o návrhu směrnice o právu na opravu (R2R), zaměřené na podporu práva spotřebitelů na opravu elektronických zařízení. Směrnice má odstranit překážky bránící opravám, jako je složitost či nedostatečná transparentnost. Směrnice zdůrazňuje povinnost výrobců zajistit opravu v přiměřené lhůtě a za... ...

Záznam a prezentace z webináře o finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů

Nestihli jste webinář, na němž odborníci SFŽP ČR představili aktuální informace o povinnostech příjemců dotací ve vztahu k zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářského systému? Podívejte se na webinář ze záznamu. Stáhnout si můžete také prezentaci: Webinář o finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů - prezentace 2.51......

MŽP: Díky verzi 2.0 programu Prostředí pro život zacílíme environmentální výzkum na budoucnost ČR

Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost nabídne nastavení programu pro aplikovaný environmentální výzkum - Prostředí pro život 2 (PPŽ2), který navazuje na současný program Prostředí pro život . Původní program byl schválený v roce 2019 a zaměřil se na tři oblasti: podporu veřejné správy, technologický výzkum a dlouhodobé perspektivy. PPŽ2......

Konci znečištění plasty jsme o krok blíž. V Nairobi jednaly státy OSN o vytvoření mezinárodní smlouvy

Jednání o vytvoření právně závazné mezinárodní smlouvy o řešení znečištění plastem na třetím zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru (INC), které se konalo od 11. do 19. listopadu v keňském hlavním městě, pokročila. Nairobi je zároveň sídlem Programu OSN pro životní prostředí, pod jehož patronátem mezinárodní smlouva vzniká. K významnému posunu......


Neděle 26. listopadu 2023


Chtějí nás buď usmažit anebo utopit v plastech

Jsem na vyjednávání globální úmluvy o plastech, které vyvolaly hromady plastových odpadů v moři, na plážích, v řekách a koneckonců i v lesích. Jeden by si řekl, že nejlepší způsob, jak se s problémem vyrovnat, bude prostě plastů spotřebovat a vyrobit méně než dosud. Vždyť spoustu z těch plastových obalů, pochroumaných židlí z PVC a podobně buďto... ...

Velký záchyt tradiční čínské medicíny na Letišti Václava Havla Praha

Během měsíce října bylo na Letišti Václava Havla Praha inspektory České inspekce životního prostředí ve spolupráci s Celním úřadem Praha Ruzyně zabaveno celkem 1 634 přípravků tradiční asijské medicíny ve formě tablet a sáčků. Preparáty obsahovaly rostlinné a živočišné extrakty ohrožených druhů chráněných mezinárodní Úmluvou CITES, jejichž převoz......

Hladina vodní nádrže Brno jde před zimou dolů

Povodí Moravy připravuje Brněnskou přehradu na zimu. Od listopadu vodohospodáři snižují hladinu ve vodní nádrži. Důvodem je uvolnění místa v nádrži pro případné zachycení jarních povodňových průtoků, práce na míchacích věžích, výlov rybníku Bažinky a obměna vody v nádrži. Hladina oproti plnému stavu klesne o pět metrů. Prvního listopadu začalo Povodí......


Sobota 25. listopadu 2023


Projekt PRO CHMEL pomáhá českým chmelařům. Prazdroj zjistil, kolik vody potřebuje chmel

Český výzkumný projekt PRO CHMEL, který inicioval Plzeňský Prazdroj spolu s Microsoftem a Chmelařským institutem, přinesl po dvouletém měření vlivu počasí na růst chmele první výsledky. Vědci poprvé v historii zjistili, kolik vody během sezony potřebuje chmelová rostlina, aby prospívala. Chmelaři teď také vědí, jak dlouho vydrží voda v půdě a kdy chmel s...

Mikuláš s čerty přijde do Výpustku, Mladečských i Koněpruských jeskyní

V peklo s čerty se na začátku letošního prosince změní hned tři zpřístupněné jeskyně v Česku - Koněpruské v Českém krasu na Berounsku, Výpustek ve Křtinském údolí v Moravském krasu a nově i Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. Akcepro děti a jejích rodiče s názvem Ďábelský Výpustek se koná již čtrnáctým rokem, letos to bude v sobotu 2. a v neděli......

Vojenské lesy s AOPK zadržují v Brdech vodu, na Padrťských pláních přibylo další 11 tůní

Lesnická divize VLS Hořovice letos na pláních kolem Padrťských rybníků navázala na první část revitalizace vodního režimu z roku 2020, kdy zde vybudovaly VLS osm tůní o celkové rozloze 800 m2 a ,,zmeandrovali" půlkilometrový úsek odvodňovacího příkopu. ,,Jedenáct nových tůní má celkovou rozlohu 670 m2 a jsou opět rozmístěny na jednotlivé odvodňovací kanály......


Pátek 24. listopadu 2023


ová rezervace divokých koní dnes vzniká u Aše, zvířata odjela z Milovic

Nová rezervace divokých koní dnes vzniká u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní do těchto míst dnes odpoledne odjely z milovické rezervace velkých kopytníků na Nymbursku. ,,Nově vznikající rezervace je nejzápadnější v České republice a zároveň první v Karlovarském kraji. Zároveň jde o třetí rezervaci, která vznikla...

Vídeňský trh Naschmarkt v novém kabátě. Asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně

Na podzim příštího roku Vídeň zahájí přeměnu rozlehlého parkoviště u největšího městského trhu Naschmarkt na atraktivní prostor pro veřejnost. Z asfaltového parkoviště, které se v létě stává tepelným ostrovem, se stane rozkvetlá oáza, která reflektuje přání místních obyvatel ohledně dostatku zeleně, příležitostí k ochlazení a nového prostoru pro... ...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. listopadu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil na......

V neděli slavíme první Světový den udržitelné dopravy

Počínaje rokem 2023 je 26. listopad slaven jako Světový den udržitelné dopravy OSN. Jádro této iniciativy spočívá v uznání udržitelných, nízkoemisních a energeticky účinných druhů dopravy jako zásadních faktorů, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí. Tyto druhy dopravy navíc hrají zásadní roli při plnění cílů... ...

Česko zaostává v renovacích budov. Zrychlit ale musí celá EU, jinak uhlíkové neutrality v roce 2050 nedosáhne

Z právě publikovaných výsledků zprávy, která sleduje pokrok v dekarbonizaci budov, vyplývá, že země EU nerenovují budovy dostatečně rychle. Nejhůře jsou na tom země střední a východní Evropy včetně Česka. Aby přispěly ke splnění klimatických cílů pro rok 2050 a zároveň ochránily své obyvatele před vysokými cenami energie, musí zrychlit tempo kvalitních... ...


Čtvrtek 23. listopadu 2023


ECOMONDO 2023, +15% ÚČAST: EKOLOGICKÝ TRANZIT JE PŘIPRAVEN

Trh žádá ekologický přechod, Ecomondo dokazuje, že jsme na něj připraveni. Mezinárodní výstava oběhového hospodářství Italian Exhibition Group uzavřela svůj 26. ročník návštěvností o 15 % vyšší než v roce 2022 (číslo, které je ještě významnější, protože se loni konalo ve stejnou dobu jako KEY Energy Transition Expo, které nyní získalo svůj vlastní slot......

Firemním flotilám dominují elektromobily značky Škoda. Většinou je dobíjejí na pomalých nabíječkách

Nejvíce zastoupenou značkou elektromobilů ve firemních vozových parcích je Škodovka. Průměrně denně ve firmách elektromobily ujedou mezi 50 a 150 kilometry. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Schneider Electric. Většina firem pokrývá potřeby dobíjení automobilů prostřednictvím vlastních nabíjecích stanic, nejrozšířenější jsou ,,pomalé" AC... ...

Kam s nimi? - Tonery

Tiskárna hlásí docházející náplň nebo rovnou přestává tisknout. Takový okamžik zná asi každý, kdo přišel do styku s tiskárnou. Znamená to nejen, že bude třeba koupit novou tiskovou kazetu nebo nechat tu starou naplnit, ale také se zbavit starého toneru nebo cartridge. V článku poradíme jak na to, co nejvíce ekologicky. Nejprve však musíme porozumět tomu,... ...

Konference Good Company Circle odpoví na otázky ohledně ESG reportingu i spolupráce komerčního a sociálního sektoru

Všech velkých firem obchodovaných na burze, bank a pojišťoven, a velmi brzy i všech malých a středních podniků se od ledna příštího roku týkají nová pravidla evropského reportingu o udržitelnosti. Nejen informace o tom, jak se na ESG reporting vhodně připravit, přinese první ročník konference Good Company Circle 2023, která se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu v......

Příklady zařazení odpadů podle katalogu odpadů

V některých případech je poměrně obtížné produkované odpady zařadit pod odpovídající katalogové číslo. Uvádíme různé příklady zařazení odpadů podle Katalogu odpadů, které byly publikovány ve sdělení MŽP, č.j.: OODP/1827/03. Jde sice již o hodně staré sdělení, ale i tak může pomoci. Odpad z mobilních (chemických) toalet Podle vyhlášky č. 381/2001......

Pro udržení života na venkově hraje zemědělství zásadní roli, klíčem je generační obměna a zavádění nových technologií

Venkov musí mladým nabízet atraktivní životní podmínky, jen tak dokážeme zabránit jeho vylidňování. Klíčová je digitalizace, stabilní pokrytí vysokorychlostním internetem, dostupnost služeb i zavádění nových technologií v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Na to se musí zaměřit i Evropské unie. Ministři zemědělství EU na dnešním zasedání Rady......

Seminář k místním poplatkům i přírodě blízkým opatřením

Krajské předsednictvo Sdružení místních samospráv Moravskoslezského kraje pro vás připravuje seminář. Uskuteční se v Kulturním domě ve Větřkovicích 28. listopadu 2023 od 9.00 hod. Po úvodních informacích ze Sdružení místních samospráv ČR nás přednášející z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR seznámí s aktuální... ...

23. listopadu - Fibonacciho den

Existují sekvence, které se v přírodě objevují znovu a znovu. Takové, které jako by definovaly samotný základ reality světa a jak se vše utváří. Jedním z těchto čísel je Fibonacciho posloupnost, kterou lze nalézt na těch nejpřekvapivějších místech.Odhalení elegantního vzoru přírody v číslech, tanec proporcí, který se proplétá uměním, architekturou a... ...

Čtvrtina masa v EU se vyhodí, na vině jsou i klecové velkochovy. Evropská komise je slíbila ukončit, teď závazek ignoruje

Téměř čtvrtina masa v EU se vyhodí před konzumací. Zvířata tak umírají naprosto zbytečně, navíc po životě v nehumánních podmínkách, jako jsou například klecové velkochovy. Přitom právě konec klecí má u veřejnosti obrovskou podporu. Téměř 1,4 milionu obyvatel podepsalo evropskou občanskou iniciativu za ukončení klecových velkochovů; 89 % obyvatel EU (84 % v......