feed info

5 článků z EnviWeb - GMO

Výzvy MPO-EFEKT - 2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021

2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021 Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2021 Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním... ...

Návrh hodnocení glyfosátu byl aktualizován

Skupina hodnotící glyfosát (AGG) (vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska) předložila agentuře ECHA a úřadu EFSA aktualizovanou verzi harmonizované klasifikace a označení (CLH) a obnovenou hodnotící zprávu (RAR) (ECHA 18. 8. 2021). Skupina AGG původní návrh hodnotící zprávy o obnově glyfosátu předložila 15. 6. 2021 úřadu EFSA a současně... ...

Budoucnost tankovacích karet je slibná. Už dnes jdou s dobou a myslí i na alternativní pohony

Trh s palivovými kartami dle předpovědí expertů bude až do roku 2027 růst tempem asi 14 % ročně. Lidé jsou totiž nakloněni bezhotovostním platbám a firmy jsou i kvůli dopadům pandemie nuceny k optimalizaci nákladů na své flotily. Tankovací karty pro benzín a naftu doplňují CNG karty a nejnověji také karty umožňující nabíjení elektromobilů. A kdo ví, třeba se...

Konference o bezpečnějších chemických látkách 2021

Jak ECHA a její partneři podporují společnosti na cestě k udržitelnosti? Poznamenejte si datum online konference ECHA o bezpečnějších chemických látkách (zveřejněno ECHA 9. 8. 2021). Evropa je na cestě k bezpečnějšímu, udržitelnějšímu prostředí bez toxických látek. Dne 6. října 2021 od 9:00 do 16:30 středoevropského času (10:00 až 17:30 EEST) ECHA na toto...

Vývoj klimatu je varovný, musíme přijmout účinná opatření, upozorňují vědci

Zemská atmosféra obsahuje nejvíc oxidu uhličitého za poslední nejméně dva miliony let. Projevy globálního oteplování budou stále vážnější. Proto je třeba razantně snížit emise všech skleníkových plynů. V nové zprávě na to upozorňuje Mezivládní panel pro změny klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), který působí při OSN. Hrozí nám jak......