feed info

3 článků z EnviWeb - GMO

Bypass na Potočnici pomohl proti záplavám

Nejméně 12 domů v Písečné u Žamberka pravidelně ohrožovala velká voda a zvýšený stav Potočnice. Profil místního nevhodně napřímeného toku nebylo možné změnit, a tak ve spolupráci s hydrology vznikla dvě pravostranná odlehčovací koryta, která mají postupně se svažující profil s meandrující kynetou. V případě povodní slouží jako přírodní ,,bypass". Za......

ŠKODA AUTO se opět připojí k výzvě Ukliďme Česko

Společnost ŠKODA AUTO se i letos zapojí do celonárodního projektu Ukliďme Česko, který formou dobrovolnické činnosti vyzývá občany, spolky, obce i firmy, aby přispěli k ochraně životního prostředí ve svém okolí. Dobrovolníci z řad zaměstnanců a stážistů automobilky i jejich rodinných příslušníků se podobně jako v minulých letech vydají do přírodních... ...

Technologická výzva: jak přepravovat zelený vodík?

Palivem budoucnosti se může podle odborníků stát vodík vyrobený elektrolýzou z vody. Širšímu využití zatím brání omezené možnosti jeho přepravy na větší vzdálenosti. Na řešení již nyní pracují přední dopravci, konkrétně navrhují novou generaci lodí, které by vodík při velmi nízkých teplotách blízkých teplotám vesmíru transportovaly po celém světě.......