feed info

8 článků z EnviWeb - GMO

Know more about hazardous chemicals in products - SCIP data published

You can now access data from the EU's first public database of substances of very high concern in products, SCIP. It aims to allow consumers to make more informed purchasing choices and help waste operators to further develop the re-use of articles and the recycling of materials. Helsinki, 14 September 2021 - Around 6 000 companies across the European Union have successfully complied with......

Ministerstvo chce teplárnám kompenzovat emisní povolenky. Lidé si tak za teplo zaplatí dvakrát!

Stát chce teplárnám zčásti kompenzovat peníze za emisní povolenky do doby, než přejdou z uhlí na ekologičtější druhy paliv. S plánem, jak zabránit krachům tepláren, přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO chce částečně sanovat provoz tepláren, které nedokázali od roku 2005, kdy byl Evropskou unií jako první zaveden velký systém pro obchodování s emisemi... ...

Polsko bude muset kvůli Turówu platit sankce, bilaterální jednání o smlouvě na MŽP pokračují

Soudní dvůr EU stanovil výši denních sankcí pro Polsko za neplnění předběžného opatření, které nařídil do doby, než bude vynesen rozsudek k naší žalobě na Polsko za porušování evropského práva (viz TZ). ČR několik měsíců s Polskem vyjednává podmínky bilaterální smlouvy, která by konečně napravila, kompenzovala a i do budoucna minimalizovala vliv těžby v......

Roadshow ŠKODA iV DAY zaměřená na elektromobilitu podporuje technické vzdělávání na českých univerzitách

ŠKODA AUTO tento týden na Univerzitě Pardubice zahájila roadshow ŠKODA iV DAY, jejímž cílem je přiblížit studentům univerzit novinky z oblasti elektromobility. Akce trvá do konce října a celkem navštíví devět českých vysokých škol, zaměřených především na technické vzdělávání. Její součástí jsou přednášky a diskuze s odborníky, kteří zájemce... ...

Třetina emisí olova v lesích pochází z odpalování ohňostrojů a pyrotechniky

Smrkové porosty mají větší potenciál zachytávat atmosférické znečištění než například buky a akumulovat jej v nadložním humusu, proto mohou vzhledem k masivnímu chřadnutí představovat riziko zvýšeného uvolňování potenciálně toxických látek do vodních zdrojů. Vědci zkoumali vliv smrku a buku na obsah kadmia, mědi, olova a zinku v lesních půdách v... ...

Valašské Meziříčí: Rozkvetlé město - péče o zeleň i ekovýchova

Valašské Meziříčí se od roku 2017 intenzivně věnuje výsadbě kvetoucí zeleně, pamatuje se i na výsadbu stromů a péči o vzrostlé stromy - ve městě i širším okolí. Na výsadbách se podílí žáci základních škol v rámci environmentální a společenské výchovy. Kontakt na Zdravé město Základní informace Název obce/města/regionu:...

Vrátí se do obnovených rašelinišť v Krušných horách tetřívek obecný?

Při zmínce o Krušných Horách se pamětníkům 70. a 80. let minulého století vybaví torza lesů zničených imisemi. Zdejší krajině však škodily nejen emise, ale také necitlivé meliorace, které způsobily změnu hydrologických poměrů, nepromyšlené vysazování nepůvodního druhu smrku i těžba rašeliny. Negativní zásahy do krajiny vedly k rozpadu rašelinišť, která......

Česká inspekce životního prostředí ke zprávě Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě

Zprávu sněmovní komise bereme jako výplod politiků, kteří si potřebují nasbírat před volbami body, nikoliv jako odbornou analýzu. Je nutné si uvědomit, že Policie ČR někoho obvinila, a to bezpochyby na základě důkazů, které nemá k dispozici ani komise, ani média, ani veřejnost. A ty důkazy nespočívají jen v desítkách odebraných vzorků, ale i v dalších... ...