feed info

3,875 článků z EnviWeb - GMO

Nový web o EKOZNAČENÍ a EMAS

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila nové webové stránky www.ekoznacka.cz, které jsou zaměřeny na prezentaci výrobků a služeb s ekoznačkou a společností, které mají registraci EMAS. Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i......

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

V úterý 3. 4. 2018 bylo ukončeno hlavní ohlašovací období roku 2018, během kterého jsou plněny ohlašovací povinnosti dané jednotlivými složkovými zákony prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)ISPOP je zřízen a veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a......

Pět věcí v domácnosti, které pomalu devastují životní prostředí

A také pět alternativních možností, kterými je můžete nahradit... Mít čistou domácnost je jistě příjemné, mít ale čisté životní prostředí je ještě o něco lepší. Řada věcí v domácnosti včetně domácích spotřebičů a běžných kuchyňských pomocníků, které denně používáme, se tváří neškodně, často však mají ničivé dopady na životní... ...

Pour Baking Soda on Your Bed, and See What Happens

The modern market is full of various cleaning products that can harm your health. However, you can easily find a safe cleanser in your kitchen, which is capable of creating a real miracle in your house. Yes, we're talking about baking soda. Here are the most unusual ways of using baking soda that will help you avoid costly dry cleaners. ...

Pozvánka na terénní exkurzi na téma Dotace do přírody

Exkurze se zaměřuje na praktické ukázky projektů realizovaných z OPŽP a informace k OPŽP 2014-2020. Seminář pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Čechy. Termín konání: čtvrtek 7. 6. 2018 od 9:00 do 16:00 Místo konání: České Budějovice PROGRAM: Odjezd: České Budějovice 9:00 - od výstaviště ......

Prachatice: Inteligentní koše na třídění odpadů v historickém centru

Prachatice patří mezi ,,chytrá města" Vedle Prahy, Brna, Pardubic, Karlových Varů či Písku se i Prachatice řadí do seznamu ,,chytrých měst" Smart Cities využívající moderní a inteligentní technologie, které zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní prostředí. V Prachaticích máme ,,chytré" odpadkové koše Bigbelly. V březnu byly instalovány na... ...

Prachatice: Interaktivní mapa kontejnerů na tříděný odpad

Umístění kontejnerů na tříděný odpad, jejich množství a další informace najdou občané na webu města v interaktivní mapě, která se otevře po kliknutí na obrázek. Za tuto aktivitu bylo město Prachatice oceněno: Prachatice byly nejúspěšnějším městem v soutěži o Zlatý erb 2018 Prachatice vyhrály Zlatý erb 2018 v kategorii Smart city a nejlepší... ...

Priorita: Nové dotace pomohou obcím řešit nedostatek vody

V Česku je sucho a výhledy odborníků zatím příliš příznivé nejsou...V aktuálním vydání Priority vám přinášíme informace o stovkách milionů korun připravených pro obce. Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty, to jsou problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více obcí. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i... ...

Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles

On 16 April, the ENVI Committee will consider the draft report on the subject mentioned above. The Commission proposal amends Directive 2009/33/EC on the promotion of clean, energy-efficient road vehicles ("Clean Vehicles Directive") with the aim to promote the clean transport, fostering new and clean technologies and in the long-term reduce emissions of air pollutants and CO2. The revision......

Rada evropských akademií věd: Extrémní výkyvy počasí jsou stále častější

Nová data zveřejněná Expertní radou evropských akademií (EASAC) potvrzují nárůst četnosti extrémních výkyvů počasí v posledních letech. Změny klimatu, vyvolané působením člověka, mají po celém světě na svědomí zvýšený výskyt intenzivních srážek, a s tím spojené záplavy, či enormní horka často vyúsťující v rozsáhlé požáry. EASAC proto naléhavě......

Revize referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení

Návrh revidovaného znění referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení byl předložen členům Fóra dle čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED angl. Industrial Emissions Directive) v prosinci 2017 a projednán. Bylo dohodnuto, že po zapracování relevantních připomínek do návrhu, Evropská... ...

Sblížení: čestní hosté na Šumavě otevřeli výstavu o vztahu velkých šelem, obyvatel i návštěvníků

Včerejší vernisáží otevřelo Muzeum Šumavy v Kašperských Horách brány unikátní výstavě ,,Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy" věnované návratu velkých šelem na Šumavu a soužití lidí s nimi. Připravilo ji Hnutí DUHA ve spolupráci s Muzeem Šumavy a Správou národního parku Šumava. Výstava bude otevřena minimálně do konce října [1]. Vernisáže se... ...

SEPNO: Metodický návod pro subjekt bez IČO

Ministerstvo životního prostředí vydalo Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění ohlašovací povinnosti ohlašování.. METODICKÝ NÁVOD odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a...

Společnost DIAMO dostala pokutu 290 tisíc korun za prašnost při sanaci odkaliště Mydlovary

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Českých Budějovicích uložili pokutu 290 tisíc korun společnosti DIAMO, státní podnik. Při sanaci odkaliště Mydlovary na Českobudějovicku firma nezajistila omezení prašnosti ukládaných rekultivačních materiálů. ,,Při kontrole na odkališti v létě 2017 jsme zjistili, že... ...

Turning Coffee Cups into beautiful papers - CupCycling(TM) by James Cropper

CupCycling(TM) by James Cropper is the world's first recycling process dedicated to upcycling take-away cups. We save them from landfill and incineration and turn them into beautiful papers. CupCycling(TM) is all about collaboration. Working with supply chain partners and brands who care about the environment, we're set to drastically reduce the 2.5 billion take-away cups estimated to be...

Vídeň: Přeměna frekventované ulice na pěší zónu a shared space

Mariahilferstraße byla ještě před několika lety auty zacpanou ulicí spojující dvě vídeňské městské části. Přirovnat bychom ji mohli například k pražské Vinohradské. Dnes je radost se po ní pohybovat pěšky i na kole. K tomu, aby se Mariahilferstraße stala jednou nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších pěších zón a shared space ve Vídni, vedla... ...

Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

Chráněné vlhy pestré v loňském roce poprvé ve větším počtu zahnízdily v Jihočeském kraji.Na dvou místech vyvedlo úspěšně mláďata celkem pět párů těchto pestrobarevných ptáků, kteří si vyhrabávají hnízdní nory, např. ve stěnách opuštěných pískoven. Vlhy se v poslední době v České republice šíří. Donedávna u nás hnízdily hlavně na jižní... ...

Vyživuje půdu, zmenšuje skládky. Kompost má smysl i svůj mezinárodní týden

Kompost je důležitým hnojivem, které se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadů...Jeho prostřednictvím je možné dodat do půdy významné množství organické hmoty a živin za současného zlepšení retenčních schopností půdy. První týden v květnu patří už tradičně Mezinárodnímu týdnu propagace kompostu (International Compost Awareness Week - ICAW).). Po......

WHO: znečištěný vzduch je skoro v celé naší zemi

Česky nadsazené limity to maskují. Je naléhavě potřeba omezit spalování uhlí Silně znečištěné ovzduší v ČR se zdaleka netýká jen Ostravska. Mezinárodně doporučený hygienický limit [1] pro koncentraci nebezpečného jemného prachu splňují u nás jen odlehlé lokality na Šumavě a několika dalších místech [2, přiložená mapa]. Ukázala to nedávná aktualizace......

Zahraniční zkušenosti se zálohovým systémem na PET blíže představí první odborná konference Zálohujme

V lednu oznámily Karlovarské minerální vody a.s. spolupráci s Institutem Cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha s cílem vytvořit studii, jak by se v České republice mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce PET lahví. Vznikla tak výzkumná skupina Zálohujme, která analyzuje současný stav nakládání s odpady z PET lahví, reálnou......

Zelené střechy v Česku zažívají boom, 9 z 10 projektů financuje soukromý investor

V loňském roce v Česku vyrostlo o polovinu víc zelených střech než v roce 2016. Konkrétně to bylo 195 000 metrů čtverečních. Je to plocha, která odpovídá 18 fotbalovým hřištím nebo 4,3násobku rozlohy Václavského náměstí. Vyplývá to z výpočtů Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ)... Zelené střechy jsou významný funkční prvek velkoměst, nikoli...


Čtvrtek 10. května 2018


Důležité změny v seznamu chemických prostředků na ochranu lesa

Každý rok informují experti z Lesní ochranné služby o změnách v Seznamu povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (POR), konkrétně o přípravcích využitelných v lesním hospodářství.K mnoha, a to i významným změnám, došlo novelizací zákona o rostlinolékařské péči. Lesní ochranná služba zmiňuje pouze ty nejzásadnější. Každý, kdo...