feed info

3,875 článků z EnviWeb - GMO

Evropské země mají stále problémy s ochranou přírody

Před rokem vyzvala Komise vlády členských států EU, aby lépe uplatňovaly předpisy EU na ochranu přírody. Ale po 12 měsících a nové analýze z 18 zemí se ukazuje, že všech 18 ochranu přírody nadále zanedbává a nedokáže ochránit vzácnou evropskou přírodu. It was just one year ago that the Commission called on EU governments to better put EU nature protection rules...

Opravme to: zákazníci požadují právo na možnost výrobky opravit

EU zvažuje pravidla, která by vyžadovala, aby výrobci poskytli nezávislým opravnám náhradní díly a diagnostické nástroje. Spotřebitelé by rovněž měli mít právo přístupu k manuálům na opravy zakoupených zařízení. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem posoudit možnost prosazení zákonů, které by usnadnily opravu některých výrobků, včetně......


Středa 9. května 2018


Aktuální stav procesu revize BREFu pro Zpracování železných kovů (BREF FMP)

Cílem referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques) je určit nejlepší dostupné techniky (BAT angl. Best Available Techniques) a omezit v Evropské unii nerovnováhu v úrovni emisí z průmyslových činností. Výtah nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu je následně uveden v... ...

Slovácké strojírny neměly v pořádku filtrační systém v lakovně. Dostaly pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost. Firma ve svém závodě v Uherském Brodu provozovala zdroje znečišťování ovzduší v rozporu s povolením Krajského úřadu Zlínského kraje. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu... ...

Změny v podpoře z OPŽP formou inovativních finančních nástrojů

Aktualizace se dočkala první výzva na poskytování prostředků z Operačního programu Životní prostředí formou tzv. inovativních finančních nástrojů. S účinností od 23. dubna 2018 se rozšiřují podporované oblasti a prodlužuje doba pro podávání žádostí. Inovativní finanční nástroje (IFN) představují nový, účinnější způsob využívání finančních......

Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen

Předmětem projektu je inventarizace a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území České republiky.Výstupem bude celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho,......


Úterý 8. května 2018


Evropská komise zveřejnila návrh dlouhodobého rozpočtu Evropské unie na léta 2021 až 2027

Evropská komise navrhla 2. května dlouhodobý rozpočet Evropské unie pro období 2021-2027 ve výši 1,135 bilionu eur (asi 28,4 bilionů Kč) v závazcích, což podle ní odpovídá 1,11 procentům hrubého národního důchodu (HND) společenství.Evropská komise chce v rozpočtu pro roky 2021 až 2027 omezit prostředky na společnou zemědělskou politiku asi o pět procent a asi o...


Pondělí 7. května 2018


Ministr zemědělství: Novela vyhlášky usnadní a zrychlí boj s kůrovcem

Méně povinných lapáků na kůrovce a větší důraz na vyhledávání napadených stromů zavádí novela vyhlášky o opatřeních k ochraně lesa, kterou dnes podepsal ministr zemědělství Jiří Milek. Vyhláška upravuje požadavky na vlastníky lesů tak, aby své síly mohli využívat efektivněji. ,,Je zbytečné plýtvat lidskými silami a kapacitou na likvidaci uschlých... ...

Na jarní úklid systematicky a ekologicky

S příchodem jara dochází nejen k obměně šatníku, ale nastává ten správný čas pro velký úklid domácnosti...Mezi nejméně oblíbené aktivity přitom patří vytřídění starých a nepotřebných věcí, které se v domácnosti za ta léta nahromadily. Starého oblečení se můžete zbavit tak, že ho darujete svým známým, prodáte na internetu nebo věnujete na charitu.......

Soutěž Žít krajinou zná letošního vítěze

Dne 3. května 2018 se v prostorech Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže Žít krajinou. Soutěž, která se do letošního ročníku jmenovala Společné zařízení roku, se letos nově začleňuje do společného projektu ministerstev životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje - Cena české krajiny. Akci pořádá Státní... ...

Výkladová stanoviska ERÚ posilují ochranu spotřebitele při zvyšování cen

Když dodavatel energií zdražuje nebo mění smluvní podmínky, musí o tom zákazníky informovat nejpozději třicet dnů předem - a to dostatečně konkrétně, individuálně a adresně. Spotřebitelé mohou reagovat odstoupením od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí nejpozději deset dnů před nabytím účinnosti změn. Pokud by ale sdělení dodavatele nesplňovalo zákonné...


Neděle 6. května 2018


Sedmá generace 2/2018: Jedeme v tom spolu

Čeká nás bezplatná a integrovaná budoucnost? Jak vyvážená jsou jídla z prášku? Proč máme problém s válečnou genocidou Romů?Je příroda spektákl, nebo simulakrum? Jaké je Slovensko po vraždě Jána Kuciaka? Co ohrožuje základní vědu? Prolomíme kruh domácího násilí? Jsou Senegalci spokojení s málem? Může patnáctiletá úspěšně čelit těžařům? Kolik je... ...

Světová zdravotnická organizace: 9 z 10 lidí dýchá špinavý vzduch, čím dál víc zemí situaci řeší

Tento týden zveřejněná studie Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazuje, že devět z deseti lidí na světě dýchá znečištěný vzduch. Sedm milionů lidí ročně kvůli tomu zemře. Z toho 4,2 milionu kvůli venkovnímu ovzduší a 3,8 milionů kvůli znečištění v obydlích (znečištění z ohnišť), zejména v chudých rozvojových a rozvíjejících se zemích....

Zemím EU se nedaří omezovat škodlivé spaliny ze spalování odpadů

V Evropě každoročně spaluje více než 80 milionů tun odpadů, spalovny jsou přitom odpovědné za toxické emise. Po zdlouhavém tříletém procesu aktualizace environmentálních norem EU pro spalovny bychom se mohli dočkat zlepšení situace.More than 80 million tons of waste is burnt in Europe every year and waste incineration plants are responsible for toxic emissions of... ...

Projekt

IKEA předchází vzniku odpadu tím, že umožňuje zákazníkům prodej nepotřebného nábytku. Program Druhý život nábytku umožňuje zákazníkům prodat svůj nepotřebný nábytek. Strategickým cílem firmy IKEA je být inspirací pro miliony lidí v oblasti šetrného bydlení. Proto ve svých provozech využívá odpad jako nový zdroj surovin a veškeré materiály si vybírá......


Sobota 5. května 2018


Letní sezóna v NP Šumava začíná - bude ve znamení pralesů

Pralesy Šumavy jsou ústředním tématem letošního roku na Šumavě. Důvodem jsou výročí 160 let od počátku ochrany Boubínského pralesa a 180 let od počátku ochrany Žofínského pralesa v sousedních Novohradských horách. ,,Tyto pralesy patří mezi nejdéle chráněná území ve střední Evropě. Naštěstí to ale nejsou jediné pralesní zbytky u nás. Jen na území... ...

Měsíc školních zahrad

Každoročně v květnu vzdávají školy po celém světě hold svým zahradám, hřištím a dvorkům - místům, která jsou ideální k propojování teorie s praxí při výuce, tvoření a hrám, k poznávání přírody, seznamování dětí s okolním světem i rozvoj místní komunity. Cílem svátku je povzbudit učitele, aby objevili pestré možnosti, které jim venkovní...

Ceny dřevních pelet padají o 15 % dolů. Vyplatí se nakupovat na jaře

Zkušeným majitelům peletových kotlů a kamen se vyplatí nakupovat pelety až po skončení topné sezony. Jarní ceny pelet jsou totiž každoročně až o 15 % nižší než v zimě. Nejvíc ušetří majitelé rodinných domů a chalup, kteří si vybudovali peletové silo dostatečně velké, aby naskladnili palivo na celou topnou sezónu. Topí dřevem, ale bez práce. Majitelé... ...

Odstartoval mezinárodní Měsíc školních zahrad a letos vůbec poprvé se připojují také školy v Česku

Smyslem květové akce, do níž se zapojují školy a organizace v bezmála třiceti zemích po celém světě, je povzbudit pedagogy k tomu, aby školní zahrady, hřiště a dvorky začlenili do své každodenní praxe a trávili tak venku se svými žáky více času.Toto krátké video jasně říká, co vše děti potřebují zažít, pro to, aby se mohly zdravě a všestranně rozvíjet:......

Provozovatel základní služby v oboru vodovodů a kanalizací

V srpnu minulého roku SOVAK ČR na svých stránkách informoval o novelizaci zákona č. 181/2014 Sb., kterou se zavádí institut ,,základní služba", kterou se rozumí služba, jejíž poskytování je závislé na sítích elektronických komunikací nebo informačních systémech a jejíž narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských nebo ekonomických... ...


Pátek 4. května 2018


Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly

Novým majitelem se stala společnost ASEKOL a.s., která je přímo vlastněna nejvýznamnějšími výrobci elektrozařízení...Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí......

Ministr Brabec v Jihomoravském kraji: MŽP nepolevuje v boji proti suchu, opět spouštíme dotace na nové zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty - nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim opět podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí dotaci až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů......

SEPNO a předávání odpadů mezi mobilními zařízeními

Vzhledem ke spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů dne 2. května 2018...... a vzhledem ke stále většímu počtu dotazů k věci zajištění ohlašování a přeprav odpadů s využitím doposud standardně povolených a provozovaných mobilních zařízení, přináší ČAOH shrnutí dosavadní vývoje a možné praktické řešení aktuální......

Spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) od 2. května 2018

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. SEPNO je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který poskytuje služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným... ...

Brno: Z použité vody čistá - originální zařízení na využití šedé vody

Čeští vědci vyvinuli zařízení, které je schopno čistit použitou vodu z budov na úroveň vody dešťové. Neobsahuje chlor a lze ji užít klidně na zalévání rostlin. Odborníci z Vysokého učení technického v Brně vyvinuli spolu s vývojáři z praxe zařízení, které je schopno vyčistit použitou vodu z budov na úroveň vody dešťové. Kombinuje mechanické a... ...