feed info

3,714 článků z EnviWeb - GMO

Otřesný případ postižení prasečím syndromem

Pouze pro silné povahy...Bezkonkurenčně nejotřesnější případ nákazy prasečím syndromem (jak začala být choroby Moribundus porcellus záhy po propuknutí pandémie nazývána) se udál na Jižní Moravě, ve vesničce s poetickým názvem Vážany nad Litavou. Postiženými nejtěžší formou choroby jsou dva zakladatelé spolku SVS Delta Racing Team, kteří pod průhlednou... ...

Podnikatel dostal pokutu 110 tisíc korun za skladování autovraků mimo určené plochy

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové uložili pokutu 110 tisíc korun podnikateli Václavu Rumlovi. Ten ve své provozovně v Sezemicích na Pardubicku nakládal s autovraky mimo plochy vymezené platným provozním řádem. ,,Mimo plochy určené provozním řádem jsme zjistili stovky kusů autovraků v různém stupni demontáže, včetně......

Pozvánka na seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014-2020 - Police nad Metují

Seminář navazuje na setkání z let 2016 a 2017. Tentokrát se zaměří na péči o lesní společenstva vč. tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury v rámci zajištění příznivého stavu předmětů ochrany národně významných chráněných území (NP, CHKO, NPR, NPP, lokality soustavy NATURA 2000). Seminář pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny......

Přijeďte za námi na Stavební veletrhy Brno

Dobrá rada nad zlato, my radíme zdarma! Na Stavebních veletrzích v Brně vám již tradičně poradíme, jak získat dotace rezortu životního prostředí. Nezávislé odborné poradenství poskytneme především k dotačním programům Nová zelená úsporám, Dešťovka a Operační program Životní prostředí. Stánek Státního fondu životního prostředí ČR najdete v... ...

Připomínky: Novela zákona o hospodaření energií

Cílem předkládaného návrhu zákona je zejména soulad evropské a národní právní úpravy regulující oblast zvyšování energetické účinnosti. Ministr průmyslu a obchodu předložil vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií z důvodu zrušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a...

Science for Environment Policy

A service from the European Commission... Processing London's local food waste in an anaerobic digester avoids 3.9 tonnes of GHG emissions Analysis of the operation of a novel, micro-scale anaerobic digester has shown that this technology could provide a useful means of processing food waste in urban areas. The study found that the... ...

Soutěž AKTIVNÍ OBEC začíná v dubnu

Společnost ASEKOL zahájila od 1. dubna druhý ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC zaměřené na podporu recyklace a ochranu životního prostředí.Oproti loňskému ročníku bude projekt letos prodloužen na šest měsíců. Přihlásit se mohou všechny obce, které mají červený kontejner ASEKOL na drobné elektrozařízení. Bodově hodnoceny budou tři soutěžní oblasti. První je......

SP ČR podporuje zvýhodnění CNG v dopravě

Vláda ve středu projedná materiál Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn (CNG) pro období do roku 2025. Svaz průmyslu a dopravy ČR tento dokument dlouhodobě podporuje. Je totiž přesvědčen, že spolu s dalšími ekologickými opatřeními pomůže ještě více snížit emise v dopravě. Memorandum mělo být podle předpokladu Národního... ...

Statutární města ČR ,,hejbnou" s elektrem

Všechna statutární města v České republice oslovil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilého elektra ELEKTROWIN s výzvou k zapojení do soutěže s názvem ,,Hejbni s elektrem pro lepší život". První ročník byl zahájen 1. dubna letošního roku, výsledky organizátoři vyhodnotí po jeho skončení 31. 3. 2019. ,,Zapojená města budou soutěžit o největší... ...

Stavitelé města II. aneb jak připravit město i sebe na častější výskyt extrémních klimatických jevů?

Na jaře proběhne na čtyřech základních školách v Praze nový projekt Ekocentra Koniklec určený žákům 2. stupně základních škol - STAVITELÉ MĚSTA II.O tom, že se množí extrémní klimatické jevy, dnes už není pochyb. Výkyvy počasí v podobě přívalových dešťů, extrémního sucha, vln veder, holomrazů a podobných jevů si vybavíme asi všichni. Vědecké...

Středoškolští studenti po roce opět změří síly v závodě modelů aut na vodíkový pohon

V dejvickém kampusu se o víkendu 14. a 15. dubna 2018 po roce opět setkají týmy středoškolských studentů, aby změřili svoje síly při šestihodinovém závodě dálkově ovládaných modelů aut s hybridním vodíkovým pohonem...Již 4. ročník projektu Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC) společnosti Horizon Educational přináší letos řadu novinek. ,,Vzhledem k... ...

Střílení vlků problémy chovatelů ovcí nevyřeší

Pět chovatelů ovcí z Broumovska chtějí soudní žalobou na Ministerstvo životního prostředí prosadit, aby jim stát ,,umožnil účinnou ochranu před vlky a reguloval jejich počet - jinými slovy aby byl možný jejich odstřel" [1]. V tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách Svazu chovatelů ovcí a koz [1] je uvedeno mnoho nepravdivých a zavádějících tvrzení,......

Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun

V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů...Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své... ...

Týrání zvířat virtuální stravou

Toto video soutěží v této prestižní soutěži http://neuronzoom.nfneuron.cz/hlasovani/, komu se líbí prosím o hlas pro něj na uvedených stránkách, děkuji. Úplně nahoře musíte zaregistrovat svůj mail, do něj vám přijde odkaz - bacha mně spadl do spamu ! ...

Ve výkrmně jatečných prasat nelegálně odebírali podzemní vody a nekontrolovali vypouštěné odpadní vody. Od ČIŽP dostali pokutu 350 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. Ta ve své výkrmně jatečných prasat v obci Paseka na Šternbersku odebrala celkem 11 339 metrů krychlových podzemních vod nad rámec povolení. Neprováděla také analýzy vypouštěných odpadních vod, které vypustila s......

Veletrh dotačních příležitostí v Brně

Jedinečná příležitost seznámit se v jeden čas a na jednom místě s nejžádanějšími dotačními tituly v ČR včetně Operačního programu Životní prostředí. Dozvěděli byste se rádi více o možnostech a podmínkách dotací na vaše projekty (nejen) v oblasti životního prostředí? Přijďte ve čtvrtek 5. dubna na Veletrh dotačních příležitostí v Brně a... ...

Velký úklid Česka proběhne v sobotu po Velikonocích. Přidáte se také?

Téměř 100 000 dobrovolníků se na 2 500 místech vloni zúčastnilo naší největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jejich zájem o letošní ročník napovídá, že loňskou hranici se opět podaří překonat...Nejde ale o lámání rekordů, cílem akce je uklidit nepořádek a černé skládky z našich měst, obcí a především přírody. Startujeme v sobotu...

Víte, jaký je rozdíl mezi elektrozařízením a elektroodpadem?

ELEKTROZAŘÍZENÍM z domácností (EEZ) nazýváme použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný ELEKTRODPAD od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání...O elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech, tak i jinými... ...

Vsetín: Studentský banánovník podporuje globální odpovědnost

Studentky M1.A, oboru Učitelství pro mateřské školy, chtěly upozornit širokou veřejnost na závažný problém s pěstováním banánů v rozvojových zemích. Poprvé před vánočními svátky a podruhé hned v lednu, po návratu do školy. Studentky, které se připravují pro práci ve školství, s malými děti a zajímají se o svět kolem sebe, se v hodinách biologie...

Výrobce sanitární keramiky LAUFEN CZ dostal pokutu 300 tisíc korun za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do kanalizace

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně uložili pokutu 300 tisíc korun společnosti LAUFEN CZ s.r.o. Firma ze svého závodu na výrobu sanitární keramiky ve Znojmě vypouštěla odpadní vody s nadlimitním znečištěním. Společnost LAUFEN CZ tím porušila podmínky integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem... ...

Za nelegální předávání a ukládání odpadů ze stavby motokárového areálu v Třinci uložili inspektoři dvě pokuty v celkové výši půl milionu korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokuty v celkové výši 500 tisíc korun dvěma firmám z Frýdecko-Místecka za nelegální nakládání s odpadem ze stavby motokárového areálu v Třinci. První pokutu ve výši 200 tisíc korun dostala společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s., která motokárový areál stavěla. Část odpadu,......

Za skladování autovraků ve třech a více vrstvách bez zajištění stability a únik hydraulického oleje dostala firma pokutu přes 160 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod a odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě uložili dvě pokuty v celkové výši 161 300 korun společnosti Ekometal Šrot s.r.o. Zjistili, že společnost pochybila při provozování autovrakoviště v Nádražní ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou - Popovice. ,,Při kontrole provedené v... ...

Zaměstnanci ČHMÚ a ČIŽP ukázali na dnu otevřených dveří, jak spolupracují v problematice znečištění ovzduší

Do dne otevřených dveří, který se v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) v Ostravě-Porubě konal poslední březnovou sobotu, se jako tradičně zapojil také Oblastní inspektorát ČIŽP v Ostravě. ČHMÚ a ČIŽP se vzájemně odborně doplňují v problematice znečištění ovzduší, proto se také účast zástupce ČIŽP na Dni otevřených dveří velmi... ...