feed info

687 článků z PORT

Alternativní pohony

Stále nové zprávy klimatologů potvrzují už známou skutečnost: nastávají klimatické změny a člověk se na jejich nástupu podílí velkou měrou. Jedním ze zdrojů skleníkového plynu oxidu uhličitého je doprava, přesněji spalovací motory. Jak omezit jejich emise? Vypravíme do oblasti, která v budoucnu může hrát stále významnější úlohu, do oblasti hybridních...

Globální stmívání

„Globální stmívání“ je označení pro postupné snižování množství slunečního záření dopadajícího na povrch Země. Tento jev byl pozorován již během padesátých let 20. století a celosvětově se jedná přibližně o 4 až 10% snížení množství záření dopadajícího na povrch v letech 1960 až 1990. Vědci se domnívají, že příčinou je zvýšená přítomnost...

Horký led

V ohnisku pozornosti Michaelova experimentu bude tentokrát nenápadná, přesto velice zvláštní sloučenina – nasycený vodný roztok octanu sodného. Tato látka nám ukáže, jak se její skupenství dokáže doslova na dotek špičky prstu měnit z kapalného na pevné. Krystalizuje před očima. Michael samozřejmě podá stručné a přehledné vysvětlení.


Úterý 18. prosince 2007


Nanoportrét

Český umělec Pavel Kopřiva spolupracoval s Technickou univerzitou v Liberci, kde výzkumníci pomocí elektronového mikroskopu vytvořili snímky nanovláken a velkou kolekci videí z elektrospinningu, což je proces, kterým nanovlákno vzniká. Pavel tyto snímky ustříhal a přesně nadefinoval pohyb videa, čímž nanovlákennou strukturu oživil. Výsledkem je svět z nanovláken, do...

Udusí nás křídlatka?

Naše příroda se ocitá v ohrožení. Některé nenápadné a na první pohled mírumilovné druhy rostlin jsou totiž ve skutečnosti nemilosrdnými útočníky. Využívají skutečnosti, že v našem prostředí – biotopu – nemají přirozené nepřátele, a tedy snadno a rychle obsazují stále větší území. Typickým příkladem je křídlatka, pocházející původně z Dálného...


Pondělí 17. prosince 2007Úterý 11. prosince 2007


Jak se rodí tvář

Fáze zárodečného vývoje, během níž se vytváří čelist, je jednou z nejdůležitějších v životě každého jedince, ale i v historii obratlovců. Právě tato část lebky je pro obratlovce jedinečná, právě ona dává doslova tvář každému jednotlivému organizmu. Toto téma je dnes v centru zájmu lékařů i biologů, mimo jiné také pro jeho úzkost souvislost s vrozenými...

Muž s uchem na paži

Australský „cyber umělec“ Stelarc si nechal na předloktí naroubovat uměle vytvořený boltec. Snaží se tak o rozšíření své tělesné formy. Stelarcovi je 61 let a přednáší nová umění na Londýnské univerzitě. Rozšiřování hranic lidského těla tvoří základní linku jeho tvorby. K pokusům používá vlastní tělo. Pomocí háků protažených pod kůži se nechal...

Náhradní díly pro člověka

Medicína v nedávné době značně pokročila, když dokázala nahradit nemocné klouby kovovými. Ukázalo se však, že kov se při dlouhodobém namáhání nepatrně opotřebovává. V těle se pak hromadí mikroskopické částice a způsobují záněty. V Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nyní vyvinuli materiál na bázi polyetylénu, který funguje jako měkké ložisko pro kovový...


Čtvrtek 29. listopadu 2007


Česká věda shání mladé talenty

A nadchnout mladé lidi pro vědu a bádání se proto snaží už na středních školách. "Věda se musí mladým lidem prezentovat jejich jazykem. Proto je oslovujeme jazykem a prostředky, které jsou dnešní generaci blízké," říká Dagmar Dvořáková, hlavní manažerka projektu Otevřená věda, jehož výsledky včera Akademie věd představila.


Středa 28. listopadu 2007


Chrám, varhany a čas

Zvuk varhan v každém z nás vyvolává sváteční pocity. Čas a nevhodné podmínky okolního prostředí si však vybírají svoji daň na nejen na tomto impozantním hudebním nástroji, ale i na budovy, které považujeme za evropské kulturní dědictví. Výzkumníci se proto snaží vyvíjet nové technologie, které by zachránily naše staré poklady – od varhan ukrytých...

Filmová postprodukce a triky digitálního věku

Čas vánoc je čas pohádek a krásných a výpravných filmů. Jak ale postupují současní filmaři? Natočí film, buď digitální nebo klasickou cestou. A co s ním dál? Pokud film není natočen v datech, převede se do nich skenerem zvaným telecine. Telecine představuje ve filmové a televizní postprodukci systém, který je schopný skenovat celuloidový film nebo přijímat...

Naslouchej své rybě

V Michaelově experimentu bychom se asi měli zabývat vánočními kapry, ale vybrali jsme si jinou zázračnou rybičku. V každé prodejně akvarijních rybek můžete vidět rypouna Petersového (Gnathonemus petersii). Ten je pro vědce neobyčejně zajímavý. Biologové z univerzity v Bonu tvrdí, že jeho objem mozku i mozečku je v poměru k délce těla větší než u člověka, nemá...


Úterý 27. listopadu 2007


Chemie v kostce mýdla

Každý z nás svým blízkým občas rád kupuje nějaký pěkný dárek. Například mýdlo. Ale co to vlastně mýdlo je? A jak se vyrábí? To nám osvětlí Michael a zároveň předvede, jak si krásné a voňavé mýdle z vepřového sádla vyrobit vlastními silami doma.

Co se skrývá na povrchu

Copak se asi skrývá na povrchu? To zajímá hlavně odborníky při výrobě čipů, kteří si ověřují kvalitu výrobního postupu. Zajímá to ale i astronomy, kteří chtějí určit původ meteoritu. Nebo to potřebují vědět technologové jaderných elektráren. Povrch trubek chladicího okruhu prozradí, kdy je třeba okruh vyměnit a předejít tak možné havárii. Jedním...

Domácí spektroskop

Pomocí papírové krabice, ruličky od toaletního papíru, lepicí pásky a starého cédéčka si tentokrát Michael sestrojí svůj domácí spektroskop. Spektroskop je zařízení, které umožňuje zjistit, z jakých látek se skládají nejrůznější předměty. Využívá skutečnosti, že různé prvky vyzařují různé světlo. Pokud určitou látku vložíme do plamene nebo jí...

Hluk ve městě

Žijeme v moři hluku. Automobily, nákladní auta, letadla – to vše přispívá k tomu, že městské prostředí je nesmírně znečištěno hlukem. A ten nám škodí: Zvyšuje krevní tlak a dětem překáží, když se učí číst. Proto vědci v Evropě hledají způsob, jak snížit hluk ve městech pomocí zdokonalených konstrukcí motorů a jejich součástí, nových materiálů...

Kolos na kolečkách

Naprosto mimořádná vozidla nedávno opustila svůj hangár, aby podstoupila první sérii náročných zkoušek. Unikátní na míru sestrojené transportéry budou převážet více než stotunové antény pro milimetrovou astronomii. Astronomové totiž potřebují prozkoumat hluboký vesmír a poznávat nejrannější období našeho kosmu, miliardy let předtím, než vznikla naše...


Středa 7. listopadu 2007


Počítačová lingvistika

Ve světě sci-fi lidé se stroji plynně komunikují a roboty dokonce projevují city. Ve skutečnosti jsme teprve na začátku dlouhé cesty. Možná nevíte, že i software běžného počítače, se kterým každý den pracujeme, obsahuje program, který umožňuje hlasové ovládání. Když jej ale otevřeme, zjistíme, že dělá chyby nejen ve slovech, ale i ve stavbě vět a souvětí....

Mapujte savce spolu s vědci!

Prostřednictvím internetu koordinuje zoolog Miloš Andera mapování savcu. Kromě savců se můžete připojit do mapování obojživelníků či brouků. Vloni se podařilo získat kolem 500 ověřených hlášení. Mapují se i běžné druhy vzhledem k tomu, že v poslední době se z přírody vytrácejí dříve běžné druhy, jako králík divoký, zubr, plch velký a kdo ví, zda-li...


Pondělí 5. listopadu 2007


Kde se vzal Aeskulapův had?

Izolovaná populace našeho největšího hada, užovky stromové, na Karlovarsku odjakživa provokovala fantazii zoologů. Kde se tam vzala? Podle některých teorií je do Čech přivezli staří Římané, podle jiných je tu vysadila rodina Mattoniů, aby jim tito hadi připomínali rodnou Itálii. Teprve genetický průzkum ukázal, že místní populace je reliktem, který zde na malém...

Síla neodymu

Všichni známe běžné magnety, kterými si například připevňujeme vzkazy na dvířka ledniček. Někdy je však zapotřebí využít mnohem silnějších magnetů – a těmi jsou slitiny, které obsahují neodym, prvek ze skupiny vzácných zemin. Struktura toho materiálu je podobná struktuře skla – také se mu někdy říká kovové sklo – a má také neobyčejné vlastnosti. I...

Tající ledy

Během posledních třiceti let se průměrná teplota v Arktidě zvýšila o tři až pět stupňů Celsia a globální oteplování se tu projevuje mnohem více než v jiných částech světa.Evropští biologové se proto snaží poznat, jak nezvyklé oteplování ovlivňuje arktické ekosystémy. Vyzbrojeni sítěmi, injekčními stříkačkami, nůžkami a plastovými visačkami, za...


Úterý 30. října 2007


Detektivové počasí

Počasí s katastrofálními následky je stále častější. Evropští meteorologové proto chtějí zpřesnit své předpovědi, které by umožnily včasné varování. V Evropském centru pro střednědobé předpovědi počasí v Readingu na západ od Londýna vědci používají metodu zvanou „souhrnná předpověď“. Místo jedné předpovědi jich vytvoří každý den padesát,...

Palivové články: běh přes překážky

Palivové články skrývají energii budoucnosti - ovšem kromě vojenských ponorek a kosmických aplikací se pro svou poměrně vysokou cenu nijak výrazně neuplatňují. Hlavní součástí článku je membrána a katalyzátor, obojí je ale hodně drahé. V praxi se zatím používají články, jejichž palivem je vodík, který může být stlačený v nádrži nebo vzniká rozkladem...