feed info

76 článků z Věda a technika - blog

Nalezení hodnot kořenů polynomu

Velmi často se v matematice a dalších přírodních vědách dostaneme do situace, kdy potřebujeme nalézt kořeny nějakého polynomu. Polynomem budeme rozumět výrazPolynom (mnohočlen) má jednu velmi hezkou vlastnost: v každém bodě uzavřeného intervalu je spojitý. Uvažujme polynomNalezněme všechny jeho reálné kořeny. Nejprve určeme intervaly, kde se kořeny mohou nacházet,...


Pátek 22. června 2007


Miniprofil letounu F-35 Lighning II

představuje nastupující novou generaci univerzálních stíhacích letadel. Jeho koncepce je založena na masivním využití koncepce obtížné radarové zjistitelnosti (stealth) a technologie vektorového vychylování tahu motoru - letoun teoreticky může komo startovat.Zkratka JSF (Joint strike fighter) znamená, že letoun byl vyvíjen pro americké pozemní letectvo, námořní pěchotu...

Tipy na astronomická pozorování - podzimní Kulové hvězdokupy

V tuto dobu, po půl osmé večer, kdy nastává astronomický soumrak, je vhodná doba pro pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Za velice zajímavé objekty považuji kulové hvězdokupy M2 a M15, které se nacházejí v souhvězdích Vodnáře , respektive Pegasa. Obě kulové hvězdokupy dosahují hvězdné velikosti kolem 6.5 mag, jsou tedy dobře viditelné i v menším triedru. K...

Nalezena kostra obrovského dravého ptáka

Vědci v Argentině objevili téměř kompletní lebku obrovského hrozivého ptáka phorusrhacida. Tento objev poskytne mnoho nových informací o životě těchto prehistorických bezkřídlých ptáků.Tito obrovští bezkřídlí ptáci dosahovali výšky až 3 metry a byly tak největšími predátory v Jižní Americe v období, které skončilo asi 2 mil let. Vědci věděli, že...

Newtonův interpolační polynom

V minulém příspěvku jsem ukázal, jak lze sestrojit Lagrangeův interpolační polynom; tento polynom je vhodný především pro teoretické záležitosti, jako např. pro formule numerického derivování či numerického výpočtu integrálu. Newtonův interpolační polynom (v bodech x0, x1,... xn) je tvaru:kde výrazse nazývá poměrná diference řádu n. Pro lepší pochopení :V...

Miniprofil bojových vozidel Stryker

Současná americká pozemní bojová vozidla mají jednu velkou nepříjemnost - jsou příliš těžká. Tank M1 Abrams dosahuje 61,4 t a bojové vozidlo pěchoty M2 Bradley 22,7 t. Z toho vyplývá, že pro jejich leteckou přepravu se musí zvolit značně velké letadlo - C-5 Galaxy s nosností 131 t, či C-17 Globemaster III s nosností 78 t. Přeprava pomocí těchto letadel je...

Vytvoření obyvatelné oblasti na Marsu

Vědci přišli s nápadem, že na nehostinném Marsu by v určitém místě mohly být vytvořeny podmínky podobné těm, které panují na Zemi. Umožnit by to měla zrcadla umístěná na oběžné dráze kolem rudé planety. Zrcadla by odrážela sluneční světlo, které by "dodávalo" dostatek tepla a solární energie pro astronauty na povrchu Marsu. Někteří experti nicméně...

Vznášedlo jako řešení ucpaných silnic

Docela zajímavý způsob řešení problému věcně ucpaných silnic představila firma Urban Aeronautics, sídlící blízko Tel-Avivu. Zdejší technici chtějí vytvořit malé prakticky použitelné vznášedlo - X-Hawk. X-Hawk byl jako nefunkční model ve skutečné velikosti představen v červenci na letecké výstavě Farnborough International 2006. X-Hawk má vpředu i vzadu...

Čebyševovy polynomy a interpolace

Jednou ze základních otázek problematiky interpolace je, jak zvolit uzly (body ve kterých se interpoluje) tak, aby interpolační polynom aproximoval zadanou funkci co nejlépe.Toho lze dosáhnout tak, že za uzly zvolíme kořeny Čebyševových polynomů. Tyto polynomy se definují takto:kde m je přirozené číslo větší než 1. Ihned z (1) vyplývá, že T0(x)=1, T1(x)=x. Pro konstrukci...

Profil ponorek třídy Virginia

Třída Virginia představuje nejnovější třídu útočných ponorek USA, která má nahradit třídu Los Angeles. Úkolem této nové třídy bude bojové nasazení v rozmanitých podmínkách, a to především v pobřežních vodách, kde starší ponorky mají problém s použitím pasivního sonaru. Dalším problémem je velký výskyt min. Výroba začala v roce 1997, v současnosti...

Kdy se vrátí člověk na Měsíc

Poslední lidská výprava Apollo 17 stanula na Měsici v 11. 12. 1972. Kdy se vrátí člověk na Měsíc a kdy by mohla být postavena trvalá základna na Měsíci? NASA zveřejnila první časový plán.V dubnu 2006 se představitelé NASA setkali s představiteli dalších významných vesmírných agentur, abys si určili společná témata a strategie, které by vedly k úspěšnému...

Perspektivy jaderné energetiky

Rychlé množivé reaktory Současná jaderná energetika je založena na spotřebě přírodního Uranu. Přírodní Uran se skládá ze dvou hlavních izotopů: U238 (99,3 %) a U235 (0,7%). Pro současnou jadernou energetiku má zásadní význam U235, kterého je v přírodě relativně málo. Zásadním úkolem současnosti je tedy dosáhnout toho, aby reaktory mohly zpracovávat mnohem...

Řešení rovnic pomocí inverzní interpolace

V tomto příspěvku ukáži na příkladu použití polynomiální interpolace pro řešení libovolné rovnice.Řešme rovnici:kde ex představuje exponenciální funkci se základem e=2.71828183. Protože daná funkce má kořen uvnitř intervalu (2.5, 3) (o tom se můžeme přesvědčit tak, že spočítáme funkční hodnoty v bodech x=2.5 a x=3 funkce na levé straně (1) a zjistíme,...

M777 - nejlepší tažená houfnice na světě

Nejprve bych vysvětlil pár základních dělostřeleckých pojmů. Myslím si, že pro mnoho lidí je nejasný rozdíl mezi dělem, kanonem a houfnicí.Ve vojenské terminologii označuje pojem dělo (gun) všechny hlavňové zbraně. Podle způsobu palby se hlavňové zbraně dělí na kanony (cannons) střílející na cíl po přímé úsečce zbraň-cíl; houfnice (howitzers)...

Tip na astromické pozorování - souhvězdí Vozka

V tuto dobu nastává dostatečná tma pro kvalitní astronomická pozorování již kolem sedmé hodiny večerní. Zimní obloha je velmi bohatá na jasné hvězdy a objekty vzdáleného vesmíru. Za velmi zajímavé objekty pro pozorování již menším triedrem považuji otevřené hvězdokupy ve Vozkovi.Souhvězdí Vozka se nachází severně od souhvězdí Býka v pásu Mléčné dráhy (viz...

Kříženec vlaku a autobusu

Idea hybridu autobusu a vlaku není nová. V roce 1932 se o její realizaci pokoušeli britští technici. V období před druhou světovou válkou se takové vozidlo snažili zkonstruovat v Německu, Japonsku a v Austrálii. Všude neúspěšně. Příčin nezdaru bylo hodně - od toho, že samotné přepravní vlakovozidlo bylo neúnosně drahé, až po problémy s dlouhou přestávkou v cestě...

Bude brzy objevena poslední chybějící částice?

Teoretičtí fyzikové jsou nyní blíže k odpovědi na zásadní otázku, která je dlouho trápí - jaké je podstaty Higgsův boson, zatím neznámá částice, která dává látce hmotnost. Průlom nastal poté co vědci systematicky měřili hmotnosti těžké subatomární částice bosonu W.Celkový souhrn znalostí fyziků o všech subatomárních částicích se nazývá standardní...

Jak rychle spočítat hodnotu polynomu

Polynom, též mnohočlen se nejčastěji definuje jako Polynom patří mezi základní matematické funkce, neboť libovolná spojitá funkce lze libovolně přesně vyjádřit určitým polynomem. To nás v tuto chvíli nezajímá. Dále můžeme snadno definovat derivaci polynomu Polynom je tedy funkce, která obsahuje spoustu mocnin proměnné x, proto budeme-li chtít v nějakém bodě,...

Legendární samohybná houfnice Paladin

V minulém příspěvku jsem nastínil rozdíly v hlavních druzích dělostřelectva a popsal odlišné charakteristiky tažených a samohybných houfnic. Velkou výhodou samohybného dělostřelectva je možnost velmi rychle změnit palebné stanoviště. Což má velký význam - Irácké dělostřelectvo bylo v první válce v Zálivu (1991) vyzbrojeno především taženými houfnicemi,...

Stavba obřích dalekohledů má zelenou

Zdá se, že současným trendem v astronomii je plánovat stavbu obrovských pozemských dalekohledů. Obří dalekohledy by totiž umožnily fantastické věci, např. přímé pozorování exoplanet a spektrální výzkum jejich atmosfér, výzkum supermasivních černých děr či pozorování velmi mladých galaxií...Velmi zajímavá je studie 30 metrového dalekohledu, kterou vypracovaly...

Globální oteplování - není to až tak horké

V současné době si můžeme všimnout až neuvěřitelné zaujatosti médií pro jeden vyhraněný vědecký pohled na klimatologii - globální oteplování. Jsou to prostě média... Smutné je když se tak chová i WMO, výsledkem je pak až příliš jednostranná zpráva IPCC, (kterou údajně podporuje až 90 % klimatologu). Jejím obsahem zejména je: - existence globálního...

Co dělat, až nastane konec levné ropy?

Snad nikdo nevěří tomu, že zásoby ropy jsou nevyčerpatelné. Z toho vyplývá otázka, kolik vlastně onoho černého zlata zbývá. Touto problematikou se zabýval americký geolog Marion King Hubbert, který v roce 1956 představil svoji teorii ropnéhovrcholu, která předpokládá, že zdroje ropy nejsou obnovitelné a říká, že její těžba v okamžiku, kdy bude vytěžena...

Hledání kořenů polynomu

V minulém příspěvku jsem ukázal, jak efektivně spočítat hodnotu polynomu. Nyní se zaměříme na kořeny polynomů. Kořenem polynomu rozumíme takové x, že platí P(x)=0. Polynomem stupně n budeme rozumět výraz kde koeficienty jsou reálná čísla. Polynom stupně n může mít nejvýše n reálných kořenů ( v komplexním oboru jich má přesně n, což je důsledek...

Začátek vlády Raptora

Už je to dva a půl roku, co byla na základě objednávky amerických vzdušných sil oficiálně zahájena plná sériová výroba bojových letounů F-22 Raptor. Na začátku tohoto roku získalo americké letectvo již 82 letoun tohoto typu.Předpokládá se, že se za rok vyrobí asi 35 letounů. Každý letoun přijde asi na 400 mil. USD. Kvůli vysoké ceně se asi nevyrobí více než...

Seznamte se, Apophis

Neexistuje asi období v novodobých dějinách, ve kterém by si média nevybrala určitou katastrofickou vizi, o které by pořád dokola referovali, že určitě kvůli ní lidstvo zanikne či bude mít obrovské problémy. Dnes média varují především před globálním oteplováním. Před několika stoletími varovaly například před jedovatými plyny, které byly objeveny v chvostu...