feed info

3,689 článků z Science World

Sasánovci použili proti Římanům chemické zbraně

Dura Europos bylo v římském období městem na horním toku Eufratu. Poté, co Sasánovci svrhli parthskou říši, začali rychle uplatňovat své územní nároky i vůči Římanům; pokládali se totiž za následníky achaimenovské perské říše a činili si nárok prakticky na všechny neevropské římské provincie.

Sasánovci použili proti Římanům chemické zbraně

Dura Europos bylo v římském období městem na horním toku Eufratu. Poté, co Sasánovci svrhli parthskou říši, začali rychle uplatňovat své územní nároky i vůči Římanům; pokládali se totiž za následníky achaimenovské perské říše a činili si nárok prakticky na všechny neevropské římské provincie.


Čtvrtek 15. ledna 2009


Holič a další paradoxy teorie množin

Teorie množin se od svého počátku musela vypořádat s řadou paradoxů. Známý je Rusellův paradox holiče, jenž holí všechny občany, kteří s neholí sami. Podobných paradoxů ale existuje celá řada...


Středa 14. ledna 2009


Kofein může vyvolávat halucinace

Dávka kofeinu odpovídající více než sedmi šálkům instantní kávy denně (lhostejno, zda přijata v podobě kávy, čaje či energetických nápojů) může vyvolávat halucinace.

Vědci zkusí zúrodnit oceán tunami železa

V minulosti se již uskutečnily experimenty, při nichž bylo do oceánu napumpováno větší množství železa. Cíl? „Pohnojit" širý oceán, v němž je železo limitujícím prvkem, který blokuje růst planktonu. Lapat tak CO2.

Rok 2008 v astronomii podle ESO

Významné události byly v roce 2008 zaznamenány v mnoha odvětvích astronomie. Astronomové například použili teleskop VLT k přímému zobrazení pravděpodobně obří planety dlouho hledané v systému Beta Pictoris.


Úterý 13. ledna 2009


Afričané citlivěji rozlišují hořkost

Symbolem gurmánství je pro nás nejspíš Francie, rozhodně ne Afrika. Nové výsledky ale ukazují, že Afričané mají citlivější chuť, alespoň co se týče vnímání jednoho typu hořkosti vzadu na patře.

Neandrtálci měli krevní skupinu 0

Analýza genetické informace dvou neandrtálců žijících asi před 45 000 lety v El Sidron na území dnešního Španělska vede k závěru, že měli s největší pravděpodobností krevní skupinu 0.

Rajský plyn by se mohl používat i ve spojení s hypnózou

Rajský plyn (oxid dusný) se dnes, pokud pomineme individuální intoxikaci, používá především jako anestetikum při zubařských zákrocích. Vědci z University College London ale nyní zveřejnili zjištění, že lidé pod vlivem rajského plynu jsou také vnímavější k hypnóze a sugesci.


Pondělí 12. ledna 2009