98,174 článků

První meteority z pozorovaného asteroidu

V říjnu loňského roku se Země srazila s malým asteroidem, který byl objeven pouhých 19 hodin před dopadem. Kosmické těleso explodovalo 37 km nad zemským povrchem. Vědcům se podařilo v súdánské poušti nalézt množství malých meteoritů, pozůstatků této exploze.

Země v noci a Hodina Země (28. března)

Jedná se o projekty, které mají připomenout celému lidstvu, že ztráta noci a stabilního klimatu - darů, jichž jsme užívali po mnoho tisíciletí až do počátku dvacátého století - je něčím, co se nás všech týká a co je nejvyšší čas získat zpět, v té míře, jak je to jen možné.

Kosmonautika dalších zemí - Izrael

Výzkum vesmíru nepatří mezi nejlevnější vědecké obory. Je zapotřebí technologické vyspělosti, vůdčích osobností a samozřejmě financí. Proto si kosmonautiku mohou dovolit v širokém rozsahu jen světové nebo lokální mocnosti. Kromě známé NASA a ESA existuje ale celá řada u nás méně známých kosmických agentur. Dnes se budeme věnovat Izraeli.

Pekingský pračlověk žil v „době ledové“

Užití nových metod dokáže někdy slušně zamíchat sumou starých poznatků. Nové datování fosilních pozůstatků pekingského člověka ukazuje, že tito dávní příslušníci druhu Homo erectus byli nejspíše prvními lidmi, kteří dokázali přežít v chladném podnebí.

Koncový zesilovač 2×40 W (60W)

V dále popisovaném zesilovači jsou použity monolitické výkonové operační zesilovače firmy SGS Thomson typu TDA 2052 v doporučeném zapojení. Tyto obvody jsou vybaveny funkcí stand-by pro snížení spotřeby zesilovače a  funkcí MUTE (umlčovače) nabízející tzv. Tichý šum. Není-li na vstup přiveden aktivní signál, přejde zesilovač do tohoto režimu,...

Změny naší krajiny v holocénu (1): Expanze lesa

Původní přirozené lesy se od dnešních kulturních lesů značně lišily svým složením a strukturou. Na malých vzdálenostech se střídaly porosty s odlišným zastoupením jednotlivých dřevin a rovněž různá vývojová stadia těchto lesů, od mladých porostů po závěrečná stadia rozpadová a po otevřené světliny.

Biomasa v České republice: kolik vyrábíme elektřiny?

Biomasa ve formě dřeva byla po tisíciletí primárním energetickým zdrojem. Po objevení fosilních paliv tato surovina ustoupila do pozadí, aby mohla v postmoderním světě opět slavit renesanci. Nakolik je však oprávněné vidět v biomase budoucnost? Je její využívání efektivní a účinné? Jak jsme na tom s tímto energetickým zdrojem v českých podmínkách?

Biomasa v České republice: kolik vyrábíme elektřiny?

Biomasa ve formě dřeva byla po tisíciletí primárním energetickým zdrojem. Po objevení fosilních paliv tato surovina ustoupila do pozadí, aby mohla v postmoderním světě opět slavit renesanci. Nakolik je však oprávněné vidět v biomase budoucnost? Je její využívání efektivní a účinné? Jak jsme na tom s tímto energetickým zdrojem v českých podmínkách?

Opakované útoky lentivirů

Lentiviry jsou savčí retroviry, které svou dědičnou DNA mohou pašovat do genomů přežvýkavců, koní koček a primátů. Předmětem intenzivního studia jsou především proto, že mezi ně spadá také lidský virus HIV a jeho blízký příbuzný - opičí virus SIV.


Středa 25. března 2009