120,977 článků

Ryba, která vidí skrze hlavu

Hlubinná ryba strašík si během evoluce pořídila skutečně šikovný vynález a svoje trubicovité oči obklopila průhlednou kupolí. Díky tomu maximalizuje množství světla, které oči mohou zachytit, a přitom neztrácí možnost zaostřovat do různých směrů.

Běháním proti „scvrknutí“ mozku

Jednou z významných oblastí mozku, která je zodpovědná za uchovávání vzpomínek, je takzvaný hippocampus. U této struktury, která je ukryta ve střední oblasti spánkového laloku, pěkně záleží na velikosti – čím větší, tím lepší! Jak ale jeho zvětšení docílit? Nová studie amerických vědců tvrdí, že k tomu významnou měrou napomáhá pohyb.

Družice Kepler se vydává do vesmíru hledat obyvatelné planety

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 128 z 5. 3. 2009 Jsme ve vesmíru sami? Stejnou nebo podobnou otázku si alespoň jednou položil snad každý. Lidstvo se v těchto dnech chystá udělat doposud největší krok k zodpovězení této otázky. Na floridském Mysu Canaveral je ke startu připraven kosmický...


Středa 4. března 2009


Oko mlhoviny Helix

Tisková zpráva Evropské jižní observatoře (007/2009): Na observatoři ESO La Silla byl přístrojem Wide Field Imager pořízen nový snímek planetární mlhoviny Helix. Na pozadí snímku můžeme, mimo samotnou mlhovinu, netradičně pozorovat také hojné množství vzdálených galaxií.

CESTA DO PRAVĚKU II. - Paleolit

Seriál, vysílaný u příležitosti vydání nové souborné publikace o českém pravěku Archeologie pravěkých Čech a k 90. výročí založení Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, nás dnes zavede do nejstaršího a zároveň nejdelšího období lidské historie v Čechách, starší doby kamenné - paleolitu.

Kudy vedla cesta do oblak

Jen tři skupiny obratlovců v celé historii naší planety opustily pevnou zem a naučily se aktivně létat. Byli to pterosauři, ptáci a netopýři. Počátky létání jsou však zahalené tajemstvím. Nejen, že nevíme, kdy k prvním vzletům došlo, ale není ani jisté, jak se to stalo. Z fosilního záznamu neznáme ani žádné přechodové články. Ale něco málo už se tuší.