146,499 článků

Proteiny z hrášku snižují krevní tlak

Hrášek je díky vysokému obsahu vitamínů, proteinů a vlákniny a malému množství tuků stálicí mezi potravinami, které pokládáme za obzvláště zdravé. A podle nové studie by extrakt z hrášku také mohl pomoci milionům lidí, které trápí vysoký krevní tlak a vleklé onemocnění ledvin.

Co ovlivňuje růst fytoplanktonu

Oceány nás stále fascinují svým bohatstvím a rozmanitostí života. Základem mořských potravních řetězců jsou jednobuněčné řasy a sinice zvané fytoplankton, které slouží jako potrava pro mnohé další organismy. Co ale určuje růst mořského fytoplanktonu není zcela jasné.

Energetika a klima

Názory na optimální rozvoj energetiky v budoucnosti se liší. Neexistuje však řešení, které by nemělo společenské dopady.


Čtvrtek 26. března 2009


Deset technologií, které změní svět

Časopis Technology Review už po osmé zveřejnil svůj každoroční výběr deseti nejzásadnějších objevů uplynulého roku. Můžeme se těšit na rychlejší internet, bezedná paměťová média i elektřinu vyráběnou oblečením.

První meteority z pozorovaného asteroidu

V říjnu loňského roku se Země srazila s malým asteroidem, který byl objeven pouhých 19 hodin před dopadem. Kosmické těleso explodovalo 37 km nad zemským povrchem. Vědcům se podařilo v súdánské poušti nalézt množství malých meteoritů, pozůstatků této exploze.

Země v noci a Hodina Země (28. března)

Jedná se o projekty, které mají připomenout celému lidstvu, že ztráta noci a stabilního klimatu - darů, jichž jsme užívali po mnoho tisíciletí až do počátku dvacátého století - je něčím, co se nás všech týká a co je nejvyšší čas získat zpět, v té míře, jak je to jen možné.

Kosmonautika dalších zemí - Izrael

Výzkum vesmíru nepatří mezi nejlevnější vědecké obory. Je zapotřebí technologické vyspělosti, vůdčích osobností a samozřejmě financí. Proto si kosmonautiku mohou dovolit v širokém rozsahu jen světové nebo lokální mocnosti. Kromě známé NASA a ESA existuje ale celá řada u nás méně známých kosmických agentur. Dnes se budeme věnovat Izraeli.

Pekingský pračlověk žil v „době ledové“

Užití nových metod dokáže někdy slušně zamíchat sumou starých poznatků. Nové datování fosilních pozůstatků pekingského člověka ukazuje, že tito dávní příslušníci druhu Homo erectus byli nejspíše prvními lidmi, kteří dokázali přežít v chladném podnebí.

Koncový zesilovač 2×40 W (60W)

V dále popisovaném zesilovači jsou použity monolitické výkonové operační zesilovače firmy SGS Thomson typu TDA 2052 v doporučeném zapojení. Tyto obvody jsou vybaveny funkcí stand-by pro snížení spotřeby zesilovače a  funkcí MUTE (umlčovače) nabízející tzv. Tichý šum. Není-li na vstup přiveden aktivní signál, přejde zesilovač do tohoto režimu,...