140 článků s nálepkou člověk


Neděle 24. srpna 2008


Lidé při počítání nepotřebují cifry

Skupina vědců dokázala, že znalost číslovek není nutná k tomu, aby se člověk naučil počítat. Podle názorů vědců, lidé disponují vrozeným mechanismem pro počítání, který se u dětí s dyskalkulií rozvíjí ..


Středa 20. srpna 2008Pátek 15. srpna 2008Čtvrtek 17. července 2008Úterý 15. července 2008Středa 25. června 2008


Geny pro homosexualitu mužů svědčí ženám

Sklon mužů k homosexualitě je výslednicí mnoha faktorů. Mezi nimi sehrávají významnou roli i dědičné vlohy. Vědci sice zatím neodhalili konkrétní geny, jejichž varianty by byly za mužskou homosexualitu zodpovědné, ale na druhé straně existuje dostatek důkazů o tom, že se v příbuzenstvu homosexuálů především na matčině straně vyskytuje homosexualita ve zvýšené...


Čtvrtek 19. června 2008


Rozhodování a riskování je u lidí podobné jako u včel

Většina lidí přijímá rozhodnutí s určitou strategií. Někdo se řídí rčením: „Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.“ Jiní jsou zase zastánci rčení: „Kdo neriskuje, nevyhraje.“ Podle poslední studie vědců z Tel Avivu to vypadá, že asi spíš záleží na tom, o „kolik se hraje“. A krom toho se ukazuje, že například včely mají velmi podobnou strategii.

Vliv společnosti na výběr sexuálního partnera

Studie ze švédské lékařské univerzity Karolinska Institute (KI) naznačuje, že stanovisko rodiny a veřejnosti má pouze nepatrný vliv na to, zda se dospělí lidé rozhodnou pro sex s osobou stejného nebo opačného pohlaví. Dědičné faktory a specifické zkušenosti konkrétního jedince mají na výběr sexuálního partnera nejsilnější vliv.


Úterý 17. června 2008


Indiáni chtějí znát svého předka

Příslušníci indiánských kmenů poskytli vědcům svou DNA pro srovnání s dědičnou informací izolovanou z kostí člověka, který žil na západní pobřeží Kanady před 10 000 lety. Chtějí vědět, jestli to byl jejich přímý předek.


Pondělí 16. června 2008Neděle 15. června 2008


Holubi mají lepší seberozpoznávací schopnost než děti

Vědci z Keio University dokázali, že holubi jsou schopní rozlišovat obrazy sebe sama na videozáznamu, a to až s 5-7 sekundovým zpožděním, což znamená, že mají seberozpoznávací schopnosti vyšší než tříleté děti, které mají problémy s rozeznáním svého vlastního obrazu s pouhým dvousekundovým zpožděním.


Čtvrtek 12. června 2008Středa 11. června 2008


Dieta před početím ovlivňuje pohlaví potomka

Kluk nebo holka? Otázka stará jak lidstvo samo. Moderní věda dokáže ovlivnit pohlaví potomka hned několika způsoby. Sexováním embrya a nebo při početí in vitro separováním spermií nesoucích Y chromozom. Pokusy na ovcích naznačují, že by to do jisté míry mohlo jít ještě jinak.


Úterý 10. června 2008


Obřízka je zbraní ve "válce spermií"

Nejrůznější formy obřízky jsou rozšířeny po celém světě, i když představují pro muže riziko infekce a nesou s sebou řadu dalších problémů. Studie amerických antropologů dokazuje, že obřízka je přesto z evolučního hlediska výhodná.


Pondělí 9. června 2008


Teorie všech optických iluzí

V průběhu evoluce se u člověka objevila schopnost předvídat budoucnost. Je pravda, že to nemá nic společného s Nostradamovým vizemi - týká se to kompenzace zpoždění, které vzniká při přenosu vizuálního obrazu ze ..


Čtvrtek 5. června 2008Úterý 3. června 2008


Náboženství je výsledkem evoluce

Vezmeme-li v potaz, jaký odpor pociťují mnozí věřící k evoluční teorii Charlese Darwina, pak vyznívají závěry výzkumu Jamese Dowa přímo paradoxně. Podle amerického antropologa je vznik náboženství výsledkem evoluce.


Pátek 30. května 2008Úterý 27. května 2008Pondělí 26. května 2008


Kosmické cestování a vesmírná nemoc

Dlouhodobé otáčení astronautů v centrifuze poskytlo výzkumnici Suzanne Nooij výbornou možnost zkoumat, jak se vyvíjí „vesmírná nemoc“, s jejímiž příznaky, žaludeční nevolností a dezorientací, má zkušenost mnoho astronautů.


Pondělí 19. května 2008