230 článků s nálepkou archeologie


Čtvrtek 9. dubna 2009


CESTA DO PRAVĚKU VII. - Doba laténská

Předposlední část našeho seriálu o nejstarších českých dějinách je věnována největšímu rozkvětu naší pravěké civilizace, který nastal jednoznačně v době laténské. V době, kdy na našem území sídlili Keltové.


Středa 8. dubna 2009


Vládla v zemi Kanaán žena?

Podle legendy byli všichni vládcové země Kanaán muži. Archeologové z Tel Aviv University se ovšem domnívají, že v zaslíbené zemi mohla vládnout i jedna žena.

Pyramidy ukazovaly k městu boha Slunce

Pyramidy, hrobky dávných egyptských vládců - faraonů, ještě zdaleka nevydaly vědcům všechna svá tajemství. Ačkoliv by většina z nás očekávala, že ta největší se skrývají hluboko v jejich nitru, nemusí tomu být vždycky tak. Podle nové a provokativní studie mělo totiž svůj význam i to, jak byly pyramidy natočeny jak vůči sobě, tak vůči dalším bodům,...


Pátek 3. dubna 2009


Měla Kleopatra černou matku?

Rakouští archeologové ohlásili nález hrobu Kleopatřiny sestry Arsinoé. Podle nich měla tato dcera Ptolemaia XII. africkou matku. Krev černých obyvatel Afriky měla kolovat i v Kleopatřiných žilách.


Středa 1. dubna 2009


Amatérská archeologie aneb Jak bádat a neškodit

Kromě odborníků, které archeologie živí, existuje řada zájemců, pro něž je nejstarší historie koníčkem. Říkejme jim "amatérští archeologové" - stejně jako autoři unikátní příručky z nakladatelství Libri. Mnoho zajímavého se z ní dozví i nepříliš poučený laik.

CESTA DO PRAVĚKU VI. - Doba halštatská

V dalším dílu našeho seriálu postoupíme do doby, kdy se na scéně objevuje nový materiál, nový kov - železo. Pro laiky je tato doba spjata ještě s jednou významnou událostí. Do české historie vstupují první Keltové.


Úterý 31. března 2009Pondělí 30. března 2009Pátek 27. března 2009Čtvrtek 26. března 2009Středa 25. března 2009


CESTA DO PRAVĚKU V. - Doba bronzová

Pátá část seriálu o nejstarších dějinách Čech nás zavádí do období velkých společenských změn, jejichž hlavním hybatelem byla slitina cínu a mědi, které se říká bronz.


Úterý 24. března 2009


Na jihu Mexika nalezena první pěstovaná kukuřice

První dosud známá kukuřice se pěstovala v Mexiku kolem roku 6700 př. n. l. Dolores Piperno ze Smithsonian National Museum of Natural History přišla ke svým výsledkům tak, že zkoumala současný výskyt traviny, která byla planým předchůdcem domestikované kukuřice.


Středa 18. března 2009


CESTA DO PRAVĚKU IV. - Eneolit

V další části seriálu, vysílaného u příležitosti vydání publikace Archeologie pravěkých Čech a také k 90. výročí založení Archeologického ústavu AVČR tentokrát navštívíme období, které bývalo považováno jen za jakýsi "předěl" mezi neolitem a dobou bronzovou. Jeho skutečný význam je však daleko zásadnější.


Úterý 17. března 2009Pátek 13. března 2009


Shakespearův portrét z keramiky?

Při průzkumu základů divadla postaveného v roce 1576 v londýnské vykřičené čtvrti našli archeologové keramiku s portrétem muže, který se nápadně podobá dochovaným portrétům Williama Shakespeara.


Čtvrtek 12. března 2009Středa 11. března 2009


CESTA DO PRAVĚKU III. - Neolit

Třetí díl seriálu, vysílaného u příležitosti vydání nové souborné publikace Archeologie pravěkých Čech a k 90. výročí založení Archeologického ústavu Akademie věd České republiky nás poprvé zavede do zemědělského pravěku. Po obdobích paleolitu a mezolitu v Čechách rozkvétají kultury neolitické, patřící právě nejstarším zemědělcům. Co o nich ví...


Neděle 8. března 2009


Nejstarší domestikovaný kůň

Domestikace koně posunula kupředu zemědělství, komunikaci, transport i válečnictví. A podle mezinárodního týmu archeologů k ní došlo o tisíc let dříve, než se zatím předpokládalo.


Pátek 6. března 2009Pondělí 2. března 2009Pátek 27. února 2009