230 článků s nálepkou archeologie


Úterý 18. března 2008


Hobit - lebka potvrzuje samostatný druh

Zastánci člověka floréského vracejí úder. Po dvou vědeckých publikacích z minulého týdne, které dokazovaly, že „hobit“ byl defektní Homo sapiens, přicházejí vědci s důkazy o tom, že „hobit“ byl samotným druhem, který evolučně navazoval na člověka Homo habilis.


Pondělí 17. března 2008


Přemyslovci a genetika

V rámci projektu, nazvaného Archeosteon, se chtějí badatelé soustředit na genetický výzkum a identifikaci ostatků nejstarších Přemyslovců, pohřbených na Pražském hradě. Hovoří o tom historička Milena Bravermanová, archeolog Jan Frolík a genetik Daniel Vaněk.


Sobota 15. března 2008


Jaderná fyzika a kulturní dědictví

„Ať jakkoli jsme zaujati dneškem, ať jakkoli jsme myšlenkami, city i činy zakotveni v přítomnosti, nic to nemění na faktu, že tvoříme pospolitost též s dědy a pradědy, jedna země a jedno dědictví nás pojí s lidmi dávno zpráchnivělými. Z mlhavých dálek věků se přes propast času klene most, jehož druhý pilíř tkví ve vzdálených dobách budoucích, a my po tom...


Pátek 14. března 2008Středa 12. března 2008


Mykénské město

V loňském roce objevili archeologové z Floridské stání univerzity a Pennsylvánské univerzity výjimečnou věc: archeologické naleziště, jehož průzkum nevyžaduje žádné rozsáhlé vykopávky.

Kdo střežil Stonehenge?

Svatyně na Salisburské pláni měla podle britského archeologa Dennise Price své strážce. Nový hlídač nastoupil do služby až poté, co zabil svého předchůdce.


Úterý 11. března 2008


Kosterní nálezy domestikovaných oslů

Na pohřebišti v Abýdosu antropologové vykopali pozůstatky oslů z doby prvních egyptských dynastí. Deset zachovalých oslích koster poskytlo informace o jejich zdomácňování a o stavu tehdejší společnosti.


Pondělí 10. března 2008Úterý 4. března 2008Pondělí 3. března 2008


Výzkum pod šikmou věží

V polovině února skončila terénní část velkých archeologických výzkumů v okolí kostelů Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha v centru Ústí nad Labem. Hovoří o nich archeoložka Marta Cvrková.


Pátek 29. února 2008Středa 27. února 2008Úterý 26. února 2008Pátek 22. února 2008Středa 20. února 2008Pondělí 18. února 2008Středa 13. února 2008


Hrob hodnostáře Neferínpua

Koncem roku 2007 proběhla médii zpráva o velkém úspěchu našich egyptologů, kterým se v Abúsíru podařilo objevit další nevyloupenou hrobku. Jak říká egyptolog Miroslav Bárta, celá historie začala už začátkem roku 2006.


Pátek 8. února 2008Pátek 1. února 2008


Hadriánův kolos

Zbytky pětimetrové mramorové sochy římského císaře Hadriána objevili belgičtí a turečtí archeologové při vykopávkách lázní Sagalassos v Turecku.


Čtvrtek 31. ledna 2008


Železný důl kultury Nazca

Nedotčený důl odkrytý na jihu Peru dokresluje znalosti archeologů o využití železné rudy ještě před zformováním říše Inků. Krevel sloužil obyvatelům plání Nazca především jako barvivo.