163 článků s nálepkou ekologie

Evropa se musí intenzivně připravovat na dopady klimatických změn

Evropa se musí začít velmi intenzivně věnovat tzv. adaptačním opatřením, tedy těm, která pomohou Evropanům vyrovnat se s reálnými dopady klimatických změn. Vyplývá to ze zprávy, kterou 29. září zveřejnila Evropská agentura životního prostředí (EEA). Rostoucí teploty, významné změny srážkových úhrnů, růst mořské hladiny, intenzivnější a častější...


Čtvrtek 25. září 2008


Ekosystémy pod vlivem náhlého oteplení

Jeden abnormálně teplý rok dokáže omezit pohlcování oxidu uhličitého v travnatém ekosystému i v dalším roce. Tyto výsledky výzkumu byly publikovány v zářijovém čísle renomovaného časopisu Nature..


Pondělí 22. září 2008


Padající rtuť

Arktida je považována za oblast nedotčenou a čistou. Vědci přesto zjistili, že celý potravní řetězec je tu kontaminován rtutí. Proto nyní zkoumají, jak se tento těžký kov, jehož hlavními zdroji jsou těžba rud a průmyslové spalování, usazuje na ledovém pokryvu a na ledovcích. Za „příznivých“ chemických, fyzikálních a geografických podmínek totiž rtuť...


Úterý 16. září 2008



Neděle 14. září 2008


Hmyzí škůdci mění les na oxid uhličitý

Mírné zimy přispěly v Britské Kolumbii ke kalamitě, při které padlo za oběť hmyzím škůdcům asi 85 000 kilometrů čtverečních horského lesa. Zelené borové lesy se změnily na rezavě hnědé plochy mrtvých stromů.


Čtvrtek 11. září 2008



Pondělí 8. září 2008


Předseda IPCC vybídl k dobrovolnému omezení spotřeby masa

Rádžendra Pačaurí, předseda Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), by uvítal, kdyby lidé omezili spotřebu masa. "Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) odhadla, že přímé emise z produkce masa tvoří asi osmnáct procent všech světových emisí skleníkových plynů," řekl...


Neděle 7. září 2008


Tání permafrostu dále posílí globální oteplování

Výsledky nové studie více než zdvojnásobují předchozí odhady množství uhlíku uloženého v permafrostu a naznačují, že emise oxidu uhličitého vzniklé mikrobiálním rozkladem organického uhlíku, který byl dosud bezpečně uložen ve věčně zmrzlé půdě, by mohly dále urychlit globální oteplování.


Úterý 2. září 2008



Pátek 29. srpna 2008



Pondělí 25. srpna 2008



Pátek 22. srpna 2008



Čtvrtek 21. srpna 2008


Vědci předpovídaji vpád tichomořských druhů do Arktidy

Za několik desetiletí už Arktida, jak ji známe dnes, nebude existovat. Mořský led v letních měsících roztaje a místní ekosystém dozná podstatných změn. Vyšší teploty nastolí za polárním kruhem podmínky, jaké tam naposledy panovaly v pliocénu před 3,5 miliony let. Fosilní nálezy dokazují, že se tehdy do Severního ledového oceánu a severního Atlantiku rozšířily...


Úterý 19. srpna 2008



Neděle 17. srpna 2008


Nedostatek kyslíku ohrožuje mořské ekosystémy

Některé části oceánů v blízkosti pobřeží jsou prakticky bez života. Může za to trvalý nebo dlouhodobě se opakující nedostatek kyslíku vyvolaný nadměrnou spotřebou průmyslových hnojiv. Počet mrtvých zón stoupl od roku 1995 o jednu třetinu (na současných 405) a jejich celková rozloha (přes 245 tisíc kilometrů čtverečních) je srovnatelná s velikostí Nového...


Pátek 15. srpna 2008


Globální kontrola kvality ovzduší

Kvalita ovzduší má mnohé parametry, které se neustále mění. Proto může soustavné monitorování přinést mnoho informací, které se dají využít v mnoha oborech. Jak to vypadá s jedním z oxidů dusíku a s ním úzce spojeným přízemním ozónem ukazují následující řádky.


Středa 16. července 2008



Středa 9. července 2008



Úterý 8. července 2008


Rostliny v západní Evropě se kvůli oteplování stěhují do větších výšek

S postupujícím oteplováním se většina rostlin v západní Evropě stěhuje do míst s vyšší nadmořskou výškou. Potvrdil to výzkum francouzských vědců, kteří porovnali údaje o výskytu 171 lesních druhů rostlin v letech 1905 až 1980 a 1986 až 2005. Autoři studie zveřejněné v časopise Science konstatovali, že se rostliny od počátku 20. století posouvaly v průměru o...


Čtvrtek 3. července 2008



Pátek 27. června 2008


Nové webové stránky NASA o globálním oteplování

Nové webové stránky NASA, JPL (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornie) jsou určeny ke vzdělávání a informování veřejnosti v oblasti klimatických změn na Zemi. Internetové stránky s názvem The Global Climate Change poskytují srozumitelné informace o příčinách a důsledcích klimatických změn, a také o tom, jakým způsobem se NASA podílí na jejich výzkumu.


Čtvrtek 26. června 2008


Vyrovnají se stromy s globálním oteplováním?

Na Iberském poloostrově přírodovědci zkoumají, jak se zdejší stromy vyrovnaly s rekordně vysokými vedry, která zde panovala v létě 2003. Slouží jim to zároveň jako modelová situace, ukazující, zda budou stromy schopny čelit předpokládanému stálému oteplování klimatu.


Pondělí 23. června 2008



Pátek 20. června 2008



Čtvrtek 12. června 2008