163 článků s nálepkou ekologie

Přenos tepla v atmosféře urychluje oteplování Arktidy

Arktida se v posledních desetiletích oteplovala rychleji než zbytek zeměkoule. Rekordní zmenšení rozlohy i objemu mořského ledu rozvířilo debatu o příčinách tak razantních změn. Vědci se snaží najít uspokojivou odpověď na otázku, jak je možné, že vývoj neodpovídá jejich prognózám a projekce počítačových modelů pokulhávají za realitou. Zajímavý příspěvek...


Pátek 4. ledna 2008


Globální oteplování a kvalita potravin

Globální oteplování a s ním spojená sucha a záplavy může v rozvojových zemích, závislých na zemědělské produkci, snížit množství dostupných potravin. A jak ukazují výsledky asi čtyřiceti odborných studií, potraviny navíc mohou být chudší na proteiny.


Středa 2. ledna 2008


Berlín, Kolín, Hannover - bez katalyzátoru vjezd zakázán

Německá velkoměsta Berlín, Hannover a Kolín zakázala do svého centra vjezd všem automobilům, které nejsou vybaveny katalyzátorem nebo filtrem pevných částic v případě dieselů. Aby auta mohla vjet do centra, musejí být vybavena přelepkou potvrzující tuto skutečnost. Německo se snaží být zas o něco zelenější, což je v tomto případě jen dobře (narozdíl od...


Pátek 28. prosince 2007


Globální stmívání

„Globální stmívání“ je označení pro postupné snižování množství slunečního záření dopadajícího na povrch Země. Tento jev byl pozorován již během padesátých let 20. století a celosvětově se jedná přibližně o 4 až 10% snížení množství záření dopadajícího na povrch v letech 1960 až 1990. Vědci se domnívají, že příčinou je zvýšená přítomnost...

Teplo z nitra země urychluje tání ledu v Grónsku

Zmenšování grónského ledového příkrovu nemůžeme, jak se zdá, přičítat na vrub pouze globálnímu oteplování. Američtí vědci na severovýchodě Grónska objevili tzv. horkou skvrnu, tedy bod, kde ze zemského pláště vyvěrá zvýšené množství tepelné energie. I když zatím nejsou k dispozici žádné přesnější informace, je prakticky jisté, že teplo zmrzlou vodu...

Lev Zeleny: Je pravým původcem globálního oteplování Slunce?

Údaje získané paleoklimatologickým výzkumem ukazují, že chladné periody v zemské historii vždy otevíraly cestu teplejším a naopak. Není však tak docela jasné, co tyto změny způsobuje, a proto je předpovídání klimatických změn tak obtížné. Třebaže se všichni shodují v tom, že změny podnebí jsou velmi rychlé, sotva někdo může říct, zda v příštích 100...


Středa 26. prosince 2007


Nové poznatky o tání grónských ledovců v první polovině 20. století

Během oteplování ve 20. až 40. letech minulého století ustupovaly grónské ledovce podobnou rychostí jako v současné době. K tomuto překvapivému zjištění dospěla před nedávnem dvojice amerických vědců. Jason Box a Adam Herrington prozkoumali staré archivní fotografie, mapy a písemné záznamy, ze kterých vyplývá, že ledovce v Grónsku jsou na změny podnebí velmi...


Pondělí 24. prosince 2007


Tání Grónska už tady bylo

Záznamy z meteorologických stanic již dříve ukázaly, že v letech 1920 až 1940 v Grónsku došlo k oteplení, srovnatelnému se současnou situací. Až dosud ovšem chyběly poznatky o tom, jak tato změna klimatu ovlivnila grónské ledovce.


Neděle 23. prosince 2007


O svícení 42

K vánočním svátkům již tradičně patří vánoční osvětlení. V posledních letech, s rozvojem veřejného osvětlení, přibývá i toho vánočního. A tak se na něj dnes podíváme z hlediska světelného znečištění.


Pátek 21. prosince 2007


Otevřený dopis o změně klimatu generálnímu tajemníkovi OSN

Na celém světě narůstá odpor k činnosti Mezivládního panelu o změně klimatu. Výrazem toho je tato výzva Organizaci spojených národů podepsaná význačnými vědci z celého světa. Množí se skutečné vědecké zprávy na rozdíl od zpráv, o kterých hlasují právníci a lidé vzdělaní v humanitních oborech a nikoliv přírodovědných a které nakonec píší vládní...


Úterý 18. prosince 2007


Konference OSN na Bali - úspěch nebo ostuda?

Konference OSN o klimatických změnách, která se konala na indonéském ostrově Bali, skončila po velkých diskusích v sobotu 15. prosince. Zástupci 190 zemí dospěli k dohodě o tom, že v budoucnu povedou další jednání. Žádné konkrétní závazky nebyly přijaty. O těch se má hovořit až na dalším setkání v roce 2009 v Dánsku. EU ustoupila od svého požadavku na...


Pondělí 17. prosince 2007Neděle 16. prosince 2007


KLEŤSKÝ ZVIŘETNÍK VII.

(2007-12-16 17:12:24) Astronomické observatoře na vrcholcích hor jsou pozoruhodným sepětím přírody a moderní vědy a techniky. Sledování a ochrana přírodního prostředí v okolí horských observatoří proto není nic neobvyklého. Kromě nás na Kleti to dělá též obří Evropská jižní observatoř (ESO) v chilských Andách :-) Letos ESO publikovala výsledky průzkumu...


Pátek 14. prosince 2007Čtvrtek 13. prosince 2007


Vyjednávání o klimatu na Bali směřují do finále

Na klimatické konferenci na Bali vše směřuje do finále. Vyjednávači již mají necelých 48 hodin na to, aby předložili závěrečné kompromisní návrhy závěrů a rozhodnutí konference, které budou projednávány na závěrečném pátečním plenárním zasedání. Vzhledem k těžkostem při vyjednávání lze očekávat, že se jednání mohou protáhnout až do časného...


Úterý 11. prosince 2007


Klimatické změny urychlují destrukci Amazonie

Začarovaný kruh deforestrace a prohlubujících se klimatických změn by mohl do roku 2030 úplně zničit nebo vážně poškodit téměř 60 procent amazonského deštného pralesa. Nepříznivý vývoj by nepochybně skončil katastrofou a přímo by se dotkl životů miliónů lidí v oblasti. Stabilita místního i celosvětového klimatického systému by byla otřesena. Proto je třeba...


Pondělí 10. prosince 2007


Volkswagen představuje projekt C3World

Na druhém národním německém IT summitu představila automobilka Volkswagen vůj výzkumný projekt C3World. "Connected Cars in a Connected World," neboli "Propojená auta v propojeném světě". Jde o propojení nejen v pravém smyslu slova, tedy pomocí elektronických zařízení (telematika), ale o také o pomyslné propojení mezi automobily a životním prostředím. Telematická...


Pátek 30. listopadu 2007


Správa OSN: Vyhráme boj s klimatickou zmenou?

Posledná "Správa Ľudského Rozvoja" Spojených Národov s názvom "Boj s klimatickou zmenou: Ľudská solidarita v rozdielnom svete" (Fighting climate change: Human solidarity in a divided world) nie je príliš radostné čítanie (celá správa, súhrn). Už dlho je zrejmé, že klimatická zmena postihuje a naďalej bude postihovať tých, ktorí k nej prispeli najmenej, to znamená...


Úterý 27. listopadu 2007


Hluk ve městě

Žijeme v moři hluku. Automobily, nákladní auta, letadla – to vše přispívá k tomu, že městské prostředí je nesmírně znečištěno hlukem. A ten nám škodí: Zvyšuje krevní tlak a dětem překáží, když se učí číst. Proto vědci v Evropě hledají způsob, jak snížit hluk ve městech pomocí zdokonalených konstrukcí motorů a jejich součástí, nových materiálů...

Darwin a rybolov

Průmyslový rybolov je nejen důležitým zdrojem obživy a příjmů v mnoha přímořských státech, ale představuje také mizerně navržený evoluční experiment gigantických rozměrů. U komerčně nejdůležitějších druhů, jako je treska obecná nebo platýzi, převyšuje úmrtnost způsobená rybolovem několikanásobně přirozenou úmrtnost. Bylo by tedy s podivem, kdyby na takto...