feed info

2 článků z ČRO - Příroda

Motýlí křídla inspirují výrobce solárních článků

Většina využitelné energie má jeden původ - pochází se světla a tepla, které na zemský povrch dopadá díky našemu Slunci. Je proto jen logické, že bychom se měli soustředit zejména na přímé využívání tohoto zdroje. V honbě za co nejefektivnějším slunečním článkem došlo v nedávné době k dalšímu významnému pokroku.


Pondělí 18. srpna 2008


Zelená energie kravinců

Vyspělé země se dnes na hovězí dobytek dívají jako na potravinový zdroj, ale určitě ne jako na producenty energie. A podle amerických ekologů je to škoda, protože krávy by nám mohly poskytnout nezanedbatelné množství energie. Neobstarávaly by ji ale tak jako v minulosti svými svaly, nýbrž výkaly.