198 článků s nálepkou historie

Proč se vymyslel bit ?

Kódování zpráv pro jejich rychlejší šíření nebo utajení je velmi staré. Dnes je důležité ze stejných důvodů, ale také i pro něco navíc. S jeho pomocí máme dnes internet. Poznali jsme genetický kód. A pustili jsme se do dešifrování psychického kódu.


Čtvrtek 6. března 2008Pátek 29. února 2008Úterý 26. února 2008Pátek 22. února 2008


Tajemství barokní lékárny

Různé tvary a barvy jednotlivých léčiv dnešní medicíny by se leckomu mohly zdát naprosto nezajímavé v porovnání se záhadnými mastmi, tinkturami a pilulkami z pradávné barokní lékárny. Co všechno skrývala?


Pondělí 18. února 2008


Z historie kalendáře

Na čem byly vystavěny nejstarší známé kalendáře a k čemu byly určeny? Kdy a jak se uplatnil sluneční kalendář a od kdy platí současný kalendář gregoriánský? O tom všem hovoří Pavel Příhoda z pražského Planetária.


Neděle 17. února 2008Pátek 15. února 2008Úterý 12. února 2008


Napoleon a arzenik

Napoleonovo úmrtí a možnost, že zemřel na otravu arzenikem, vědcům a historikům stále nedávají spát. Dalšímu zkoumání jeho vlasy podrobili odborníci z Italského národního institutu nukleární fyziky.


Pondělí 4. února 2008


Neptun a Galileo

Oficiálně byla planeta Neptun objevena v roce 1846, existují však i záznamy o daleko starších pozorováních. Jako první pozoroval Neptun Galileo Galilei - až do roku 1980 se však o tom nevědělo. Hovoří astronom Pavel Najser.


Neděle 3. února 2008


Stále tajemná černá smrt

Pravděpodobně největší následky pro lidskou společnost měla epidemie moru - černé smrti, která propukla v Evropě v roce 1347. Tato epidemie nabyla mimořádných rozměrů -vyžádala si 25 nebo až 75 miliónů obětí (odhady se různí), což odpovídalo jedné či až dvěma třetinám tehdejší evropské populace!Černá smrt se poprvé objevila na začátku 14. stol. v dnešním...


Úterý 29. ledna 2008


Tajemství přístroje z Antikythéry

Počátkem 20. století vylovili potápěči z dva tisíce let starého lodního vraku u řeckého ostrova Antikythéry zbytky tajemného mechanismu z dob antického Řecka. Vědci ho zkoumají dodnes. Hovoří o tom historička vědy Alena Hadravová a astrofyzik Petr Hadrava.


Pondělí 28. ledna 2008Pátek 18. ledna 2008


Před 110 lety začal Josef Frič budovat hvězdárnu u Ondřejova

V roce 1750 založil páter Stepling při jezuitské koleji v Klementinu pražskou hvězdárnu, která se na dlouhá léta stala astronomickým centrem naší země. Věž Klementina sice záhy přestala vyhovovat astronomickým pozorováním pro své nevýhodné umístění uprostřed města, avšak všechny snahy o založení nové observatoře ztroskotaly. Hvězdárna ale pracovala nadále a...


Středa 9. ledna 2008


Na cestě k atomům

Nutno přiznat, že to byla dlouhá cesta, na jejímž počátku stáli starořečtí atomisté Leukippos z Míletu (5. stol. př. n. l.) a Démokritos z Abdér (460? - 370 př. n. l.), na konci pak anglický učenec John Dalton (1766 - 1844), jenž roku 1808 zformuloval atomovou hypotézu, která byla posléze přijata a na ní začala budovat své teorie moderní věda. Řečtí atomisté byli...


Sobota 5. ledna 2008


Intimní historie - hygiena

Z pravěku se žádné doklady o celkové hygieně nezachovaly. Zato o nejvyspělejších zemích starověku víme poměrně dost. Tehdejší civilizace samozřejmě představovaly špičku v rámci dobové životní úrovně. Nejstarší dochované archeologické nálezy i písemná svědectví vypovídají o vysoké úrovni péče o vlastní tělo. A právě péči o čistotu těla coby...


Středa 2. ledna 2008Pátek 28. prosince 2007Pondělí 17. prosince 2007


Poklad na Tetíně

U příležitosti první výstavy, na níž je prezentován vzácný mincovní poklad, nalezený poblíž Tetína v lednu roku 2006, si povídáme s numismatikem Jiřím Militkým. Měl to štěstí, že byl přítomen při jeho vyzvednutí.

Staronová egyptská sklárna

Starým Egypťanům se připisuje mnoho dovedností, včetně pokročilého lékařství a sofistikovaných staveb. Snad jenom sklářství archeologové až dosud pokládali za oblast, ve které Egypťané za ostatními starověkými civilizacemi trochu pokulhávali.


Sobota 15. prosince 2007


INTIMNÍ HISTORIE: Lázně

K nejstarším nálezům zvláštních místností či staveb určených ke koupání patří objevy z doby archaické městské civilizace v povodí Indu. Města Mohendžo-dáro v povodí Indu a Harappa v Pandžábu na řece Ravi pocházejí ze 3. tisíciletí př. n. l. K obvyklým archeologickým nálezům z jejich rozvalin patří rozmanité toaletní předměty. V domech bohatých majitelů...