277 článků s nálepkou země


Pondělí 31. prosince 2007


Pohled do oblak

Co jsou oblaky, jak vznikají a co je tvoří? Podle čeho je odborníci třídí a jak určují jejich výšku? Hovoří o tom meteorolog Martin Novák. Dozvíte se od něj i to, že ne z každého oblaku prší...


Pátek 28. prosince 2007


Globální stmívání

„Globální stmívání“ je označení pro postupné snižování množství slunečního záření dopadajícího na povrch Země. Tento jev byl pozorován již během padesátých let 20. století a celosvětově se jedná přibližně o 4 až 10% snížení množství záření dopadajícího na povrch v letech 1960 až 1990. Vědci se domnívají, že příčinou je zvýšená přítomnost...

Lev Zeleny: Je pravým původcem globálního oteplování Slunce?

Údaje získané paleoklimatologickým výzkumem ukazují, že chladné periody v zemské historii vždy otevíraly cestu teplejším a naopak. Není však tak docela jasné, co tyto změny způsobuje, a proto je předpovídání klimatických změn tak obtížné. Třebaže se všichni shodují v tom, že změny podnebí jsou velmi rychlé, sotva někdo může říct, zda v příštích 100...


Čtvrtek 27. prosince 2007


Vidí nás mimozemšťané?

My všichni víme, že na Zemi existuje život, ale dokáží to poznat i potenciální pozorovatelé z jiných planet? Jak se vlastně dá poznat, že naše planeta skýtá vhodné podmínky pro život? Projevuje se naše civilizace navenek něčím, nebo nikdo nepozná, že tu jsme? Dokážeme i my poznat přítomnost života na jiných planetách?


Středa 26. prosince 2007


Nové poznatky o tání grónských ledovců v první polovině 20. století

Během oteplování ve 20. až 40. letech minulého století ustupovaly grónské ledovce podobnou rychostí jako v současné době. K tomuto překvapivému zjištění dospěla před nedávnem dvojice amerických vědců. Jason Box a Adam Herrington prozkoumali staré archivní fotografie, mapy a písemné záznamy, ze kterých vyplývá, že ledovce v Grónsku jsou na změny podnebí velmi...


Úterý 25. prosince 2007


Jak velký byl Tunguzský meteorit?

Tunguzskou katastrofu na Sibiři téměř před 100 lety možná způsobila planetka, jejíž velikost dosahovala jen zlomku dříve publikovaných odhadů. Planetky malých rozměrů mohou představovat pro Zemi větší nebezpečí, než se dosud myslelo. K těmto závěrům dospěli vědci na základě simulací na superpočítači v Sandia National Laboratories.


Pondělí 24. prosince 2007


Tání Grónska už tady bylo

Záznamy z meteorologických stanic již dříve ukázaly, že v letech 1920 až 1940 v Grónsku došlo k oteplení, srovnatelnému se současnou situací. Až dosud ovšem chyběly poznatky o tom, jak tato změna klimatu ovlivnila grónské ledovce.


Pátek 21. prosince 2007


Tunguzský meteorit byl pravděpodobně menší

Mohutnou explozi, která v roce 1908 zničila 2000 kilometrů čtverečních lesa v Tunguzské oblasti na Sibiři, prý způsobil mnohem menší meteorit, než se odborníci dosud domnívali. Vyplývá to z výsledků počítačových simulací, které vytvořil americký fyzik Mark Boslough v laboratoři Sandia v Novém Mexiku. Vědec proto varuje, že pro Zemi mohou být značně nebezpečná i...

Otevřený dopis o změně klimatu generálnímu tajemníkovi OSN

Na celém světě narůstá odpor k činnosti Mezivládního panelu o změně klimatu. Výrazem toho je tato výzva Organizaci spojených národů podepsaná význačnými vědci z celého světa. Množí se skutečné vědecké zprávy na rozdíl od zpráv, o kterých hlasují právníci a lidé vzdělaní v humanitních oborech a nikoliv přírodovědných a které nakonec píší vládní...

Údajné vymírání vápenajících mořských organismů vyvolané CO2

Klimatičtí alarmisté argumentují vesměs výpočty, modely, hypotézami o vztazích mezi množstvím CO2, globální teplotou a vymíráním druhů. Ale empirické studie naopak zjišťují nárůst kalcifikace korálů při stoupajícím atmosférickém CO2 v protikladu ke Kleypasově modelu, podle něhož se údajný “úbytek” kalcifikace korálů – a tedy jejich vymírání -...


Čtvrtek 20. prosince 2007


Na Antarktidě bude zkoumat klimatické změny čtrnáct brněnských vědců

Klimatické změny a jejich vliv na rostliny a živočichy budou vědci z Masarykovy univerzity zkoumat od příštího roku v obou polárních oblastech. Začátkem ledna odletí na zhruba dvouměsíční pobyt na polární stanici Masarykovy univerzity v Antarktidě. Koncem června se zúčastní expedice do Arktidy, kde bylo na základě zkušeností se stavbou stanice v Antarktidě vybudováno...


Středa 19. prosince 2007


Pozor na malé asteroidy

Malé asteroidy, které zasahují Zemi častěji než jejich větší bratříčci, jsou zřejmě nebezpečnější, než si astronomové dosud mysleli.

Planetky: Odnesli to dinosauři

Astronomové dnes tvrdí, že znají scénář tragických událostí před 65 milony lety, kdy ze Země zmizeli dinosauři. Do Střední Ameriky dopadla planetka a změna klimatu dinosaury zahubila. Novým a napůl českým objevem pak je zjištění, která konkrétní planetka vyhynutí živočichů a rostlin způsobila. Za všechno mohla srážka planetky Baptistina s jinou planetkou. Jeden ze...


Úterý 18. prosince 2007


Planetky: Srážka a klima Země

Pád velké planetky na Zemi by nezpůsobil jen gigantický kráter. Vedl by k rozsáhlým požárům, vyvrhnutí prachu do ovzduší, následnému zakrytí slunce a poklesu teploty. Při pádu do oceánu by impakt vyvolal mohutnou vlnu tsunami. Dlouhodobé setrvání v takovém stavu by znamenalo vymírání rostlin i živočichů. I člověk by měl problémy.


Pondělí 17. prosince 2007Sobota 15. prosince 2007


Led v Arktidě roztaje do roku 2013, kritický bod byl překročen

Američtí vědci oznámili, že podle posledních modelových studií roztaje mořský led v Arktidě během pěti nebo šesti let. V roce 2012 nebo 2013 nebude během léta na severním pólu žádný led. "Naše projekce pro rok 2013 ještě nezahrnuje poslední dvě minima - rok 2005 a 2007, takže můžete namítnout, že náš odhad je příliš konzervativní," řekl profesor Wieslaw...


Pátek 14. prosince 2007Čtvrtek 13. prosince 2007


Led v Arktidě možná roztaje už za pět nebo šest let

Vědecký tým v čele s profesorem Wieslawem Maslowskim z Naval Postgraduate School v kalifornském Monterey tvrdí, že podle jejich modelových výzkumů roztaje všechen mořský led v Arktidě do roku 2013. V letních měsících by tak severní polokouli nepokrýval žádný mořský led. Podle dosavadních odhadů se tak mělo stát nejdříve kolem roku 2040, většina prognóz počítala...


Středa 12. prosince 2007


Pochyby o spolehlivosti klimatických modelů

Nová studie porovnala výsledky 22 nejuznávanějších modelů globálního klimatu s aktuálními klimatickými údaji a ukázalo se, že modely odvádějí neuspokojivou práci při modelování změn klimatu v podstatné části zemské atmosféry.