Hledá se nejlepší nápad na projekt pro ochranu klimatu v Evropě

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) vyhlašuje 7. ročník soutěže nápadů na podporu progresivní politiky ochrany klimatu v Evropě. Z pověření Německého spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu poskytne vybraným projektům finanční podporu ve výši 120 000 až 1 000 000 EUR na dobu trvání realizace 18-29 měsíců. Žádosti o financování mohou od... ...