Hrozí nám vodní invaze?

Nejnovější výsledky výzkumů naznačují, že člověkem vytvořené vodní nádrže usnadňují šíření invazních druhů živočichů a rostlin.