I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním principům dědičnosti a objev jejího fyzického datového nosiče v nitru buněk jsme dospěli až ke schopnosti velmi spolehlivě predikovat i relativně vzdálený biologický příbuzenský vztah dvou osob. Pravdu už tak v křišťálové kouli DNA nehledají zdaleka jen podvádění manželé, ale svou pozornost k ní obrátili také profesionální i amatérští genealogové, a hlavně – kriminalisté.