Intimní historie II.

Zatímco dnes při špatném zraku zajdeme jednoduše k očnímu lékaři a necháme si předepsat brýle - ještě v osmnáctém století o tom nemohla být ani řeč. Specializovaná profese očních lékařů totiž vhodnost brýlí začala určovat až v moderní době....