INTIMNÍ HISTORIE: Lázně

K nejstarším nálezům zvláštních místností či staveb určených ke koupání patří objevy z doby archaické městské civilizace v povodí Indu. Města Mohendžo-dáro v povodí Indu a Harappa v Pandžábu na řece Ravi pocházejí ze 3. tisíciletí př. n. l. K obvyklým archeologickým nálezům z jejich rozvalin patří rozmanité toaletní předměty. V domech bohatých majitelů byly koupelny a všeobecné hygieně sloužily lázně, které byly již tehdy veřejné (tzn. určené pro všechny svobodné obyvatele města).