Intimní historie: "Prokletí" mužů...

Dnešní výlet do minulosti nás zavede do lazeben a k holičům, u nichž nejprve hrály prim pazourkové čepelky. Později se objevily nejstarší měděné nože a břitvy - doloženy je máme z počátku třetího tisíciletí před naším letopočtem ze starověkého Egypta a Indie. Ještě později se začaly vyrábět břitvy bronzové, železné a nakonec ocelové ....