Jak by vypadal Měsíc plný vody?

Velmi zajímavý obrázek se objevil na webu Planetární společnosti. Daein Ballard využil nejnovější topografická data ze sondy LRO a vytvořil simulační obrázek Měsíce, jak by vypadal, kdyby se na jeho povrchu nacházel oceán vody.   Samotná úvaha je pochopitelně mylná. Na povrchu Měsíce se nikdy v minulosti voda v kapalném skupenství nenacházela a je velmi nepravděpodobné, že [...]