Jak číst v geologickém profilu

Země, vítr, voda, to všechno jsou činitele, kteří utváří povrch naší planety. Zanechávají za sebou stopy v podobě barevných vrstviček usazených, vyvřelých nebo metamorfovaných hornin, ze kterých můžeme číst jako z knihy a dozvídat se tak o historii Země.