Jak nám kopytníci pomohou chránit své predátory?

Můžeme díky pochopení ekologických nároků kořisti lépe chránit jejího predátora? Tuto otázku si položil mezinárodní tým autorů, v jehož řadách najdeme i S. Vařachovou a P. Kindlmanna z Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Přesně tuto otázku si položil mezinárodní tým autorů, v jejichž řadách najdeme i Soňu Vařachovou a profesora Pavla Kindlmanna z... ...