Jak nejlépe obnovit populace rostlin?

Překvapivě se ukazuje, že není nejlepší snažit se za každou cenu k obnově ohrožených druhů rostlin používat místní nebo co nejbližší populace a že klíčem k úspěšné reintrodukci může být naopak míchání genotypů ze vzdálených populací.