Jak se posune polární pás při změně naklonění zemské osy?

Pro objasnění podstaty dotazu je třeba si nejdříve uvědomit, jak je definován sklon zemské osy. Abychom to pochopili, je nutné si ozřejmit pojem ekliptika, resp. rovina ekliptiky, což je rovina zemské dráhy, po níž Země obíhá kolem Slunce. Sklonem zemské osy se rozumí úhel mezi osou zemské rotace a kolmicí (normálou) k rovině ekliptiky. Tento úhel dosahuje v... ...