Jak stromy ovlivňují aerosoly v atmosféře

Rostliny dýchají podobně jako lidé, krom toho samozřejmě provádějí fotosyntézu. Zajímavé je, že stromy ale vylučují do atmosféry i celou řadu dalších látek včetně těch, z nichž se tvoří aerosoly.