Jak určit autora textu

Byli Moliére či Shakespeare skutečně autory všech jim připisovaných děl? Na podobné otázky odpovídá stylometrie, disciplína zabývající se kvantifikací stylu, nejčastěji za účelem rozpoznávání autorství.