Jaký účel mají břehové útvary na Labi v Německu?

Jde o tzv. výhony (Buhnen), resp. výhonová pole. Jejich smysl je zpomalit erozi břehu a dna a diverzifikovat dynamiku proudění. Velké řeky na dolním toku, jako je Labe v Německu, mají koryto regulované, napřímené, a v rovných úsecích je proudění koncentrované do uniformního proudu, který má díky přímkovému charakteru a umělému profilu vyšší rychlost a... ...