Je pandemický virus SARS-CoV-2 umělého původu? Zatím vše nasvědčuje tomu, že nikoliv

O původu koronaviru SARS-CoV-2 koluje řada hoaxů • Je snad tento virus umělého původu? • Dosavadní výzkum nic takového neodhalil