Jeden z nejvýznamnějších českých zoologů...

...zakladatel české etologie, dlouholetý ředitel pražské zoologické zahrady, mistr v popularizaci vědy... Pokračovat by bylo možné dál. Tak lze charakterizovat jedno jméno - prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc.